Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen!

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa:

  • konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu
  • urakoitsijan selonottovelvollisuus vs. tilaajan tiedonantovelvollisuus
  • huomautuksenteon vaikutus vastuuseen
  • tilaajan ja urakoitsijan välinen riskinjako.

Seminaarin luennoitsijoina muun muassa:

Lakimies, VT Risto Aunio, YIT Rakennus Oy
Lakimies Tomi Flink, Senaatti-kiinteistöt
Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry
Asianajaja, OTL Ville Laine, Properta Asianajotoimisto Oy
Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.10

Johdanto: sopimustasapaino ja lojaliteetti rakentamisen riskienhallinnassa

Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö

9.45

Vastuu tilaajan antamista tiedoista

Asianajaja, OTL Ville Laine, Properta Asianajotoimisto Oy

10.45

Tauko

11.00

Urakoitsijan selonotto- ja huomautuksentekovelvollisuus

Asiantuntijan nimi vahvistetaan pian

12.00

Lounas

12.45

”Riskikomitean” puheenvuoro – paneelikeskustelu vastuiden toteutumisesta ja kompastuskivistä käytännössä

Tilaajan ja urakoitsijan edustajat valottavat näkemyksiään rakentamisen riskinjakoon liittyvistä kysymyksistä:

  • millaiset vastuuehdot liputetaan tarjousvaiheen riskeinä?
  • millainen riskinsiirto mielekästä?
  • vastuiden toteutuminen käytännössä – havaintoja huomautuksentekovelvoitteiden täyttämisestä ja ongelmatilanteista kentältä
  • lojaliteetti, sopimustasapainon toteutuminen, YSE:n tasapuolisuus?
  • huomautuksenteon käytännön täyttämismahdollisuudet
  • muut ongelmatilanteet käytännössä.

Moderaattorina toimii osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö

14.00

Kahvitauko

14.20

Konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus/Talonrakennusteollisuus ry

15.20

Teema ja asiantuntijan nimi vahvistetaan pian

16.15

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa