Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen!

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.

Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa:

 • konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu
 • urakoitsijan selonottovelvollisuus vs. tilaajan tiedonantovelvollisuus
 • huomautuksenteon vaikutus vastuuseen
 • tilaajan ja urakoitsijan välinen riskinjako
 • perusteettomalla edulla ja kohtuullisella korvauksella argumentointi rakennusriidoissa.

Seminaarin luennoitsijoina ja panelisteina:

Lakimies, VT Risto Aunio, YIT Rakennus Oy
Lakimies Tomi Flink, Senaatti-kiinteistöt
Rakennuttajapäällikkö Seppo Kemppainen, Kesko Oyj
Senior Legal Counsel Eeva Kirveskari, Destia Oy
Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry
Asianajaja, OTL Ville Laine, Properta Asianajotoimisto Oy
Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy
Professori Matti Rudanko, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.10

Johdanto: sopimustasapaino ja lojaliteetti rakentamisen riskienhallinnassa

Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö

9.45

Vastuu tilaajan antamista tiedoista ja urakoitsijan selonotto- ja huomautuksentekovelvollisuus

Asianajaja, OTL Ville Laine, Properta Asianajotoimisto Oy

10.30

Tauko

10.45

Edellinen esitys jatkuu

Asianajaja, OTL Ville Laine

11.30

Lounas

12.30

”Riskikomitean” puheenvuoro – paneelikeskustelu vastuiden toteutumisesta ja kompastuskivistä käytännössä

Tilaajan ja urakoitsijan edustajat valottavat näkemyksiään rakentamisen riskinjakoon liittyvistä kysymyksistä:

 • millaiset vastuuehdot liputetaan tarjousvaiheen riskeinä?
 • millainen riskinsiirto mielekästä?
 • vastuiden toteutuminen käytännössä – havaintoja huomautuksentekovelvoitteiden täyttämisestä ja ongelmatilanteista kentältä
 • lojaliteetti, sopimustasapainon toteutuminen, YSE:n tasapuolisuus?
 • huomautuksenteon käytännön täyttämismahdollisuudet
 • muut ongelmatilanteet käytännössä.

Lakimies, VT Risto Aunio, YIT Rakennus Oy
Lakimies Tomi Flink, Senaatti-kiinteistöt
Rakennuttajapäällikkö Seppo Kemppainen, Kesko Oyj
Senior Legal Counsel Eeva Kirveskari, Destia Oy

Moderaattorina toimii osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö

13.40

Kahvitauko

14.00

Konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus/Talonrakennusteollisuus ry

15.00

Perusteettomalla edulla ja kohtuullisella korvauksella argumentointi rakennusriidoissa

Professori Matti Rudanko, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

16.00

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa