Perinnönjakopäivässä keskitytään perinnönjaon suorittamiseen ja oikeusvaikutuksiin. Lisäksi käsitellään jakajan esteellisyyteen ja esteellisyyden vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Samoin tarkastellaan jakajan toimivaltaa ja sen eroa pesänselvittäjän toimivaltaan. Laillisen perinnönjaon edellytyksenä on kaikkien osakkaiden edustus ja tätä tarkastellaan erityisesti edunvalvonnassa olevien osakkaiden kannalta. Kansainväliset kysymykset jaon ja jakajan kannalta käydään selkeästi läpi, ja päivän päättää selvitys siitä, mikä on perinnönjaon merkitys osapuolten verotuksen kannalta.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Pesänjakajan esteellisyys
 • Perinnönjako menettelynä
 • Edunvalvonta ja kuolinpesän osakkuus
 • EU:n perintöasetus ja kansainvälinen perimys jaon kannalta
 • Verotus ja perinnönjako.

Seminaarin luennoitsijoina:

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto (pj.)
Asianajaja Pontus Baarman, Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy
Veroasiantuntija Esko Koskinen, Pääkaupunkiseudun verotoimisto
OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Katsaus uusimpaan oikeuskäytäntöön

OTT, professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

9.45

Jakajan esteellisyys

 • pesänjakajan esteellisyys
 • esteellisyyden selvittäminen ja velvollisuus selvittää asia
 • valvontalautakunnan ratkaisut esteellisyydestä

Asianajaja Pontus Baarman, Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy

10.15

Tauko

10.30

Perinnönjako menettelynä

 • jakajan toimivalta ja suhde pesänselvitykseen
 • vetoamistaakka jaossa
 • osaratkaisut ja ennakkokannanotot
 • omaisuude myynti ja myyntilupa
 • vastuu kustannuksista ja palkkioista

OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

12.00

Lounas

13.00

Edunvalvonta ja kuolinpesän osakkuus

 • sääntelyn perusratkaisut
 • intressiristiriidat
 • holhousviranomaisen luvat
 • pesänjakajan kelpoisuus ratkaista jako

OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

14.00

Kahvitauko

14.15

EU:n perintöasetus ja kansainvälinen perimys jaon kannalta

 • rajat ylittävien perimysten sääntely-ympäristö
 • kuolinpesän hallintoon sovellettava laki
 • pesänhoitajan valtuudet
 • perinnönjako ja pesänjakajan määrääminen
 • esimerkkitapauksia

OTT, professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

15.15

Verotus ja perinnönjako

 • perinnönjaon merkitys perintöverotuksessa
 • varainsiirtoverotus perinnönjaon yhteydessä
 • ajankohtaista perintöverotuksessa

Veroasiantuntija Esko Koskinen, Pääkaupunkiseudun verotoimisto

16.30

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa