Uudistettu sisältö!

Osituspäivässä professorit Tuulikki Mikkola ja Ahti Saarenpää käyvät läpi aviovarallisuusjärjestelmää ja ositusta monipuolisesti ja seikkaperäisesti sekä teorian että käytäntöjen, ja myös asianajajien valvontalautakunnan käytännön valossa. Päivässä keskitytään muun muassa puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin – mukaan lukien omistusoikeuden määräytymisen – sekä tätä koskeviin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Myös jäämistöositus ja lesken asema ovat esillä. Lisäksi käsitellään kansainvälisiä ositustilanteita.

OTL, KTL, verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja, yliopisto-opettaja Janne Myllymäki puolestaan tarkastelee avioero- ja jäämistöositukseen liittyviä verokysymyksiä siitä näkökulmasta, missä tilanteissa osituksessa tapahtuneista varallisuuden siirroista aiheutuu veroseuraamuksia, ja miten verotusta koskevat näkökohdat on otettava huomioon osituksessa.

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

OSISTRMJ (julkinen sektori)
OSISTRMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi.

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Aviovarallisuusjärjestelmä ja ositus

 • aviovarallisuusjärjestelmän erityispiirteet
 • aviovarallisuusjärjestelmä ja aviopuolisoiden sopimusvapaus; sopimusvapauden mahdollisuudet ja rajoitukset avio-oikeudesta
 • sopiminen, kohtuullistaminen ja pätemättömyys
 • osituksen sovittelu erilaisissa ositustilanteissa.

Kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

10.15

Tauko

10.30

Aviovarallisuusjärjestelmä ja ositus jatkuu...

11.30

Lounas

12.30

Jäämistöositus ja leski

 • jäämistöosituksen erityispiirteet: lesken tilivelvoite, tasinkoprivilegi eri tilanteissa
 • omaisuuden hukkaaminen tai saattaminen pois osituksen piiristä: vastikejärjestelmä ja restituutio keinotekoisuus ja sen
 • oikeusvaikutukset avioliitossa
 • toimittamaton ositus ja sen aiheuttamat jälkikäteiset ongelmat
 • kansainväliset ositustilanteet: aviovarallisuussuhteisiin sovellettava laki.

Kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Ositus ja verotus

 • ositus ja varainsiirtoverotus
 • ositus ja luovutusvoiton verotus
 • ositus ja lahjaverotus
 • osituksen sovittelu ja verotus

OTL, KTL verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja, yliopisto-opettaja Janne Myllymäki, Tampereen yliopisto

16.15

Seminaari päättyy

Tapahtuman hinta

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

OSISTRMJ (julkinen sektori)
OSISTRMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi.

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

547,50 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu

Lisätietoa