Koko päivä ositusta

Osituspäivässä professorit Tuulikki Mikkola Turun yliopistosta ja Ahti Saarenpää Lapin yliopistosta käyvät aamupäivällä läpi aviovarallisuusjärjestelmää ja ositusta monipuolisesti ja seikkaperäisesti. Iltapäivällä keskitytään jäämistöositukseen ja lesken asemaan. Samalla käsitellään myös kansainvälisiä ositustilanteita. Vero-oikeuden dosentti Timo Räbinä käy päivän päätteeksi läpi ositukseen liittyviä verotustilanteita. Luennoitsijat arvioivat myös sitä, ovatko vuoden 2016 ennakkoratkaisut muuttaneet käsityksiämme avioliiton varallisuusjärjestelmästä ja osituksesta.

Verkostoidu ja jaa kokemuksia somessa: #osituspäivä @Lakikoulutus

Ohjelma

 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00

Aviovarallisuusjärjestelmä ja ositus

 • aviovarallisuusjärjestelmän erityispiirteet
 • aviovarallisuusjärjestelmä ja aviopuolisoiden sopimusvapaus; sopimusvapauden mahdollisuudet ja rajoitukset
 • avio-oikeudesta sopiminen, kohtuullistaminen ja pätemättömyys
 • osituksen sovittelu erilaisissa ositustilanteissa.

Kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

10.15

Tauko

10.30

Aviovarallisuusjärjestelmä ja ositus jatkuu...

Kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

11.30

Lounas

12.30

Jäämistöositus ja leski

 • jäämistöosituksen erityispiirteet: lesken tilivelvoite, tasinkoprivilegi eri tilanteissa
 • omaisuuden hukkaaminen tai saattaminen pois osituksen piiristä: vastikejärjestelmä ja restituutio
 • keinotekoisuus ja sen oikeusvaikutukset avioliitossa
 • toimittamaton ositus ja sen aiheuttamat jälkikäteiset ongelmat
 • kansainväliset ositustilanteet: aviovarallisuussuhteisiin sovellettava laki.

Kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Ositus ja verotus

 • ositus ja varainsiirtoverotus
 • ositus ja luovutusvoiton verotus
 • ositus ja lahjaverotus
 • osituksen sovittelu ja verotus

Dosentti, KTT Timo Räbinä, Helsingin yliopisto

16.15

Seminaari päättyy

Tapahtuman hinta

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Koko tapahtuma

547,50 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi

+358 50 303 0808
johanna.hirvi(a)almamedia.fi