Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta, verotuksesta sekä johdon vastuista. Millaisia yhtiöoikeudellisia ongelmatilanteita sinä kohtaat päivittäisessä työssäsi?

Seminaari tarjoaa tilaisuuden kuulla, millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään ja millaisia ratkaisuja niihin löydetään.

Seminaari on laaja kattaus alan ajankohtaisia teemoja, joita ovat mm.:

  • Yhdenvertaisuusperiaate käytännössä
  • Yhtiökokous listatussa ja listaamattomassa yhtiössä
  • Osakeannit, vaihtovelkakirja-, pääoma- ja hybridilainat käytännössä
  • Lähipiirilainat, cash pooling ja omien osakkeiden rahoitus
  • Yritysjärjestelyt osakeyhtiölain ja käytännön kokemusten valossa
  • Johdon, osakkaan ja yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu
  • Yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuu.

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy.

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Keskeiset periaatteet

• Yhdenvertaisuusperiaate eri tilanteissa
• Voiton tuottamisen tarkoitus
• Johdon huolellisuusvelvollisuus
• Vastuun samastus
• Corporate benefit
Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.15

Tauko

10.30

Osakeyhtiön hallinto ja corporate governance

• Yhtiökokous listatussa ja listaamattomassa yhtiössä
• Hallituksen tehtävistä ja vastuusta eri tilanteissa
• Riskienhallinnasta
• Corporate Governance -suositukset
Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy

11.15

Pääomanhankinta, varojenjako ja muu osakeyhtiön rahoitus

• Osakeannit, vaihtovelkakirja- pääoma- ja hybridilainat käytännössä
• Eri osingonjakotavat, pääomanpalautus, konserniavustus
• Konserniavustukset ja vähemmistöosinko yhtiöoikeudessa uuden oikeuskäytännön valossa
• Lähipiirilainat, cash pooling ja omien osakkeiden rahoitus
Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

12.00

Lounas

13.00

Edellinen luento jatkuu

13.45

Vastuu

• Osakeyhtiölain vastuujärjestelmä yleisesti
• Hallituksen ja toimitusjohtajan henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu
• Osakkeenomistajan vastuu ja vastuun samastus (piercing the corporate veil)
Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

14.30

Tauko

14.45

Yritysjärjestelyt osakeyhtiölain ja käytännön kokemusten valossa

• Sulautuminen ja jakautuminen
• Osakevaihto ja liiketoimintasiirto
• 90 % -lunastustilanne
• Yhtiön purkaminen ja yritysmuodon muuttaminen
Partner Mikko Reinikainen, PwC

16.15

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja keskustelua

16.30

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa