Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta, verotuksesta sekä johdon vastuista.

Seminaari tarjoaa tilaisuuden kuulla, millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään ja millaisia ratkaisuja niihin löydetään.

Seminaari on laaja kattaus alan ajankohtaisia teemoja:

  • Yhdenvertaisuusperiaate käytännössä
  • Shareholders’ Rights -direktiivin soveltaminen ja vaikutukset
  • Yhtiökokous listatussa ja listaamattomassa yhtiössä
  • Osakeannit, vaihtovelkakirja-, pääoma- ja hybridilainat käytännössä
  • Lähipiirilainat, cash pooling ja omien osakkeiden rahoitus
  • Yritysjärjestelyt osakeyhtiölain ja käytännön kokemusten valossa
  • Johdon, osakkaan ja yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu
  • Vastuun samastus
  • Osakeyhtiön verotus viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Ajankohtaista ja tulevaa

Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy

9.15

Keskeiset periaatteet

• Yhdenvertaisuusperiaate eri tilanteissa
• Voiton tuottamisen tarkoitus
• Johdon huolellisuusvelvollisuus
• Vastuun samastus
• Corporate benefit
Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.30

Tauko

10.45

Osakeyhtiön hallinto ja corporate governance

• Yhtiökokous listatussa ja listaamattomassa yhtiössä
• Hallituksen tehtävistä ja vastuusta eri tilanteissa
• Riskienhallinnasta
• Corporate Governance -suositukset
Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy

11.15

Pääomanhankinta, varojenjako ja muu osakeyhtiön rahoitus

• Osakeannit, vaihtovelkakirja- pääoma- ja hybridilainat käytännössä
• Eri osingonjakotavat, pääomanpalautus, konserniavustus
• Konserniavustukset ja vähemmistöosinko yhtiöoikeudessa uuden oikeuskäytännön valossa
• Lähipiirilainat, cash pooling ja omien osakkeiden rahoitus
Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

12.00

Lounas

13.00

Edellinen luento jatkuu

Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

13.45

Vastuu

• Osakeyhtiölain vastuujärjestelmä yleisesti
• Hallituksen ja toimitusjohtajan henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu
• Osakkeenomistajan vastuu ja vastuun samastus (piercing the corporate veil)
Asianajaja Vesa Rasinaho, Roschier Asianajotoimisto Oy

14.30

Tauko

14.45

Yritysjärjestelyt osakeyhtiölain ja käytännön kokemusten valossa

• Sulautuminen ja jakautuminen
• Osakevaihto ja liiketoimintasiirto
• 90 % -lunastustilanne
• Yhtiön purkaminen ja yritysmuodon muuttaminen
Partner Mikko Reinikainen, PwC

16.00

Osakeyhtiön verotus viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Partner Ossi Haapaniemi, Roschier Asianajotoimisto Oy

16.15

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja keskustelua

16.30

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 12.1. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa