Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden ainoa tapa sopia tehokkaasti yhtiön hallinnoinnista ja keskinäisistä suhteistaan. Se on osakeyhtiön sisäisistä sopimuksista ylivoimaisesti tärkein. Osakassopimuksella osakkaat voivat välttää erilaiset keskinäiset riitatilanteet ja lisäksi se on tärkeä instrumentti esimerkiksi yrityskauppatilanteissa.

Päivän aikana käydään kattavasti läpi osakassopimusten laadinnassa ja muutostilanteissa tärkeimmät huomioitavat asiat sekä arvioidaan osakassopimuksen riitaherkkiä velvoitteita.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • osakassopimuksen sitovuus
 • osakassopimusten salassapito-, kilpailukieltoehdot
 • osakassopimukset kilpailuoikeudellisessa arviossa
 • osakassopimusten rahoitus- ja vähemmistöoikeudet riitatilanteissa

Seminaarin puheenjohtaja asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Luennoitsijoina muun muassa:

Asianajaja, LL.M (Cornell) Matti Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy
Siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto.

8.30

Ilmoittautuminen

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

9.15

Osakassopimuksen sitovuus

Siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

 • Osakassopimus ja yhtiöjärjestys
 • Osakassopimuksen sopimus- ja yhtiöoikeudellinen sitovuus
 • Osakassopimuksen sitovuus osakkeiden siirtotilanteessa
 • Osakassopimuksen sitovuusvaikutuksen tehostaminen
 • Osakassopimuksen sovittelu ja päättyminen
10.30

Kahvitauko

10.45

Osakassopimusten salassapito- ja kilpailukieltoehdot

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 • Salassapitovelvoitteen ongelmat yhtiöoikeudellisessa arviossa
 • Kilpailukieltovelvoite osakassopimuksissa
12.15

Keskustelua ja lounas

13.15

Osakassopimukset kilpailuoikeudellisessa arviossa

Asianajaja, LL.M (Cornell) Matti Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 • Pääomasijoittajien tulokulma osakassopimuksiin
 • Milloin osakassopimusta on arvioitava kilpailuoikeudellisesti
 • Osakassopimuksen kilpailuoikeudellisesta pätemättömyydestä
 • Osakassopimuksiin liittyvät määräysvaltakysymykset yrityskauppavalvonnan kannalta
14.45

Kahvitauko

15.00 

Osakassopimusten rahoitus- ja vähemmistöoikeudet riitatilanteissa

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

 • Rahoitusoikeudet ja -velvoitteet osakassopimuksissa
 • Vähemmistöoikeudet osakassopimuksissa

15:30

Luennon aihe vahvistetaan myöhemmin.

16.15

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa