Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden ainoa tapa sopia tehokkaasti yhtiön hallinnoinnista ja keskinäisistä suhteistaan. Se on osakeyhtiön sisäisistä sopimuksista ylivoimaisesti tärkein. Osakassopimuksella osakkaat voivat välttää erilaiset keskinäiset riitatilanteet ja lisäksi se on tärkeä instrumentti esimerkiksi yrityskauppatilanteissa.

Brunssiseminaarissa käydään kattavasti läpi osakassopimusten laadinnassa ja muutostilanteissa tärkeimmät huomioitavat asiat sekä arvioidaan osakassopimuksen riitaherkkiä velvoitteita.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • osakassopimuksen sitovuus
 • osakassopimusten salassapito-, kilpailukielto- ja rahoitusehdot
 • osakassopimukset kilpailuoikeudellisessa arviossa.

Seminaarin puheenjohtajana siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Luennoitsijoina muun muassa:

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Matti Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto.

8.30

Ilmoittautuminen, brunssitarjoilua koko tilaisuuden ajan

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.15

Osakassopimuksen sitovuus

 • Osakassopimus ja yhtiöjärjestys
 • Osakassopimuksen sopimus- ja yhtiöoikeudellinen sitovuus
 • Osakassopimuksen sitovuus osakkeiden siirtotilanteessa
 • Osakassopimuksen sitovuusvaikutuksen tehostaminen
 • Osakassopimuksen sovittelu ja päättyminen

Siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

10.15

Osakassopimusten rahoitus-, salassapito- ja kilpailukieltoehdot

 • Rahoitusoikeudet ja -velvoitteet osakassopimuksissa
 • Salassapitovelvoitteen ongelmat yhtiöoikeudellisessa arviossa
 • Kilpailukieltovelvoitteen erityiskysymykset osakassopimuksissa
 • Vähemmistöoikeudet osakassopimuksissa

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

11.15

Keskustelua ja tauko, brunssitarjoilu jatkuu

11.30

Osakassopimukset kilpailuoikeudellisessa arviossa

 • Pääomasijoittajien tulokulma osakassopimuksiin
 • Milloin osakassopimusta on arvioitava kilpailuoikeudellisesti
 • Osakassopimuksen kilpailuoikeudellisesta pätemättömyydestä
 • Osakassopimuksiin liittyvät määräysvaltakysymykset yrityskauppavalvonnan kannalta

Asianajaja Matti Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

12.30

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

495 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa