Varmista yrityksen toiminnan jatkuvuus!

Yrityksen sukupolvenvaihdos on aina yksilöllinen järjestely. Yhdessä yrityksessä  toteutettu malli voi olla toiselle täysin sopimaton. Väärät valinnat voivat tulla kalliiksi. Osaatko valita tilanteeseen sopivat menettelyt?

Vetovastuun siirtäminen ja  liiketoiminnan jatkuvuus edellyttävät muun muassa verotuksen, rahoituksen ja yhtiölainsäädännön samanaikaista hallitsemista. Päivän aikana selvitetään kattavasti yrityksen omistajanvaihdokseen liittyvät ongelmat, joihin saat ajantasaisia luopujan ja jatkajan toiveet huomioivia ratkaisuja.

Aiheina muun muassa:

 • Sukupolvenvaihdos vaatii henkistä kanttia – sukupolvenvaihdoksen järki ja tunteet
 • Miten vastike vaikuttaa verokohteluun?
 • Kannattaako myydä vai lahjoittaa?
 • Miten yritystoimintaa tulee jatkaa, jotta huojennussäännös soveltuu?

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #sukupolvenvaihdos @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Sukupolvenvaihdos vaatii henkistä kanttia - sukupolvenvaihdoksen järki ja tunteet

 • sukupolvenvaihdoksen psykologiset haasteet
 • konfliktinhallinnan psykologiaa
 • tunteiden tunnistaminen, kohtaaminen ja rakentava käsittely

Helinä Häkkänen-Nyholm
PsT, oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti & psykoterapeutti
Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy

10.00

Keskustelua ja kahvitauko

10.20

Sukupolvenvaihdokset tuloverotuksessa

 • Verovapaan luovutuksen edellytykset
  • luovutuksen kohde
  • sukulaisuuskriteeri
  • luovutettavan omaisuuden omistusaika
 • Huojennuksen menettäminen
 • Kauppakirjassa huomioitavat kysymykset
 • Tuotto-oikeuden pidätys ja sen merkitys
 • Käytännön esimerkkejä toteutusvaihtoehdoista
11.30

Lounas

12,30

Vastikkeelliset omistajanvaihdokset – yrityskaupat

 • Rakennevaihtoehdot
 • Rahoituskysymyksiä ja vakuude
 • Yrityskaupan verotus
13.40

Keskustelua ja tauko

14.00

Omien osakkeiden hankkiminen osana sukupolvenvaihdosta

 • Yhtiöoikeudellinen sääntely
 • Omien osakkeiden hankinnan rahoitus
 • Peiteltyä osinkoa vai ei?
 • Omien osakkeiden hankkiminen ja lahjaverotus
 • Omien osakkeiden edelleen luovutus

14.45

Henkilökunnan sitouttaminen

 • Suunnattu osakeanti
 • Osakkeiden erilajistaminen ja verotus
 • Osakkeen arvonmääritysperiaatteet
15.45

Ensimmäisen seminaaripäivän päätös

2. Seminaaripäivä 3.10.

8.30

Aamukahvi

9.00

Lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa

 • Alihintaisuus – verotettava lahja?
 • Alihintaisuuden vaikutus luovuttajan verotuksessa
 • Lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa
 • Lahjanluonteinen kauppa ja hallintaoikeuden pidätys
 • Alihintainen luovutus osakeyhtiölle
10.10

Keskustelua ja tauko

10.30

Huojennussäännökset perintö- ja lahjaverotuksessa

 • Yrityksen ja maatilan käsite
 • Yritystoiminnan jatkaminen
 • Huojennuksen määrän laskeminen ja veron maksuaika
 • Huojennuksen menettäminen
 • Käytännön esimerkkejä erilaisista toteutusvaihtoehdoista
11.30

Lounas

12.30

Varojen arvostaminen

 • Yrityksen arvon määrittämisen periaatteet
 • Verohallinnon ohje varojen arvostamisesta
 • Yritysvarallisuuden erityispiirteet
 • Tuotto-oikeuden arvon määrittäminen
13.30

Keskustelua ja tauko

13.50

Perheoikeudelliset asiakirjat

 • Edunvalvontavaltuutus
 • Testamentissa huomioitavat seikat
 • Avioehtosopimus ja sen merkitys

14.45

Verotuksen toimittamista ja muutoksenhakua koskevat muutokset

 • Verotuksen toimittaminen
 • Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi
 • Lykkäyksen hakeminen perintö- ja lahjaverotuksen toimittamiseen
 • Muuttuneet muutoksenhakuajat
15.45

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 10.8. asti 1 295 €/ 996 €
Normaalihinta 1 395 €/ 1 046 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa

Ann-Marie Söderholm

+358 50 570 4957
Ann-Marie.Soderholm@almamedia.fi