Sukupolvenvaihdos on aina yksilöllinen järjestely, jossa luopujan ja jatkajan toiveet on onnistuttava sovittamaan yhteen. Järjestelyyn liittyy useita kohtia, joissa tehdyillä valinnoilla on merkittäviä vaikutuksia verotukseen. Perintö- ja lahjaverolakiin on vuoden alusta tullut useita muutoksia, joilla on vaikutusta sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Tule kuulemaan mm. näistä sekä uusimmasta aiheeseen liittyvästä oikeuskäytännöstä seminaariin huippuasiantuntija OTT, VT, professori Jaakko Ossan johdolla!

Aiheina muun muassa:

 • Miten vastike vaikuttaa verokohteluun?
 • Kannattaako myydä vai lahjoittaa?
 • Miten yritystoimintaa tulee jatkaa, jotta huojennussäännös soveltuu?

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #sukupolvenvaihdos @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Sukupolvenvaihdokset tuloverotuksessa

 • Verovapaan luovutuksen edellytykset
  • luovutuksen kohde
  • sukulaisuuskriteeri
  • luovutettavan omaisuuden omistusaika
 • Huojennuksen menettäminen
 • Kauppakirjassa huomioitavat kysymykset
 • Tuotto-oikeuden pidätys ja sen merkitys
 • Käytännön esimerkkejä toteutusvaihtoehdoista
10.00

Tauko

10.15

Lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa

 • Alihintaisuus – verotettava lahja?
 • Alihintaisuuden vaikutus luovuttajan verotuksessa
 • Lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa
 • Lahjanluonteinen kauppa ja hallintaoikeuden pidätys
 • Alihintainen luovutus osakeyhtiölle

11.00

Omien osakkeiden hankkiminen osana sukupolvenvaihdosta

 • Yhtiöoikeudellinen sääntely
 • Omien osakkeiden hankinnan rahoitus
 • Peiteltyä osinkoa vai ei?
 • Omien osakkeiden hankkiminen ja lahjaverotus
 • Omien osakkeiden edelleen luovutus
11.30

Lounas

12,30

Huojennussäännökset perintö- ja lahjaverotuksessa

 • Yrityksen ja maatilan käsite
 • Yritystoiminnan jatkaminen
 • Huojennuksen määrän laskeminen ja veron maksuaika
 • Huojennuksen menettäminen
 • Käytännön esimerkkejä erilaisista toteutusvaihtoehdoista

13.30

Henkilökunnan sitouttaminen

 • Suunnattu osakeanti
 • Osakkeiden erilajistaminen ja verotus
 • Osakkeen arvonmääritysperiaatteet
14.00

Kahvitauko

14.20

Varojen arvostaminen

 • Yrityksen arvon määrittämisen periaatteet
 • Verohallinnon ohje varojen arvostamisesta
 • Yritysvarallisuuden erityispiirteet
 • Tuotto-oikeuden arvon määrittäminen

15.00

Perheoikeudelliset asiakirjat

 • Edunvalvontavaltuutus
 • Testamentissa huomioitavat seikat
 • Avioehtosopimus ja sen merkitys

15.30

Verotuksen toimittamista ja muutoksenhakua koskevat muutokset

 • Verotuksen toimittaminen
 • Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi
 • Lykkäyksen hakeminen perintö- ja lahjaverotuksen toimittamiseen
 • Muuttuneet muutoksenhakuajat
16.00

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa