Mitä muuta kuin vähentämisneuvotteluja?

Seminaarissa saat kattavan kuvan, miten erilaiset työpaikkojen yksilö- ja organisaatiotason muutostilanteet hoidetaan juridisesti oikein.

Käytännössä kysymys ei ole pelkästään työvoiman vähentämistä koskevasta yhteistoiminnasta vaan laajasta ja useaan eri lakiin perustuvasta kokonaisuudesta. Puolentoista päivän aikana selvitetään, millaisia velvoitteita ja vastuita työnantajalla on, miksi, miten ja millä perusteella eri lakeja sovelletaan. Juridiikan ohella aihetta lähestytään hyvän esimiestyön ja johtamisen näkökulmasta.

Tule kartuttamaan käytännön ”työkalupakkiasi”. Saat apua käytäntöön erilaisten neuvottelutilanteiden toteuttamiseen ja henkilöstön kohtaamiseen. Kuulet myös työvoiman vähentämismenettelyiden erilaisista toimintatavoista – sekä onnistuneista että epäonnistuneista.

Asiantuntijoina työoikeuden moniosaaja OTT, työoikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja ja yhteistoimintamenettelyiden kokenut neuvottelija, asianajaja Anu Waaralinna. 

Seminaarin aiheina muun muassa:

 • yhteistoiminnan laaja maailma; mitä, miten, miksi, milloin ja millä perusteella?
 • muutoksen hallinta ja johtaminen juridisesti
 • esimiehen rooli; viestinviejä, kollega, neuvottelija vai saneeraaja?
 • työkyky- ja työhyvinvointijohtaminen osana yhteistoimintaa
 • toiminnan muutokset ja henkilöstön vähentäminen
 • riskit, vaarat, tarpeettomien karikoiden välttäminen
 • epäonnistuneen ja onnistuneen yhteistoiminnan hinta.

Seminaarin etuhinta on voimassa 31.1.2018 asti:

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 996 € ja yksityinen sektori 1295 €. Hintoihin lisätään alv 24 €.

Ohjelma

Seminaarin asiantuntijoina työoikeuden moniosaaja OTT, työoikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja, Työneuvosto ja yhteistoimintamenettelyiden kokenut neuvottelija, asianajaja Anu Waaralinna, Roschier Asianajotoimisto Oy.

Ensimmäinen seminaaripäivä ke 21.3.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Yhteistoiminnan laaja maailma - mitä, miten, miksi, milloin ja millä perusteella?

 • lakiin perustuva yhteistoiminta ja työyhteisön käytännöt ja ”pelisäännöt”
 • työsopimuslaki ja hyvä työilmapiiri
 • yhteistoiminnan henki ja yt-asiat
 • työturvallisuus ja työsuojelun yhteistoiminta

OTT, työoikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja

10.30

Tauko

10.45

Muutoksen hallinta ja johtaminen juridisesti

 • erilaiset käytännön tilanteet ja niiden hoitaminen lain mukaan
  • työn sisällölliset muutokset ja työpaikan sijainnin vaihtuminen
  • uusi esimies / uusi alainen
  • monitilat, joustot- ja etätyöjärjestelyt
  • työn rasittavuuden lisääntyminen
  • muutokset työhön sidonnaisuudessa

OTT, työoikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja

12.00

Lounas

13.00

Esimiehen rooli; viestinviejä, kollega, neuvottelija vai saneeraaja?

 • viestin välittämisen taito
 • hyvät ja huonot esimerkit, käytännön ohjeita
 • asian ja ihmisen kohtaaminen
 • usean esimiehen keskinäinen toiminta

Asianajaja Anu Waaralinna

14.00

Kahvitauko

14.15

Case 1: "Lounaspöydässä kuultua"

 • lyhyt tehtävä, jossa sovelletaan aamupäivän aikana esillä tullutta

14.45

Työkyky- ja työhyvinvointijohtaminen osana yhteistoimintaa

 • erilaiset häiriöt ja konfliktit (mm. sairaus ja työkyvyn alenema, häirintä ja epäasiallinen kohtelu)
  • esimiehen vastuu ja velvoitteet erilaisissa häiriöissä
  • työntekijän oma vastuu
  • työterveyshuollon ammattilaiset asiantuntija-apuna

OTT, työoikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja

 

16.00

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

Toinen seminaaripäivä to 22.3.

9.00

Toiminnan muutokset ja henkilöstön vähentäminen (yhteistoiminnan nuotit)

 • neuvottele oikeasta asiasta ja oikea-aikaisesti
 • yhteistoimintamenettely käytännössä alusta loppuun: neuvotteluesityksestä tiedottamiseen

Asianajaja Anu Waaralinna

10.30

Tauko

10.45

Riskit, vaarat, tarpeettomien karikoiden välttäminen sekä epäonnistuneen yhteistoiminnan hinta

 • muistilista
 • varoittavia esimerkkejä ja erinomaisia malleja
 • hyvitysseuraamus
 • yhteistoiminta-asiamiehen rooli yksittäisen työntekijän asiassa
 • jälkihoito
 • salassapito
 • somekirjoittelu

Asianajaja Anu Waaralinna
OTT, työoikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja

12.00

Lounas

13.00

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 31.1. asti                       1 295 €/ 996 €
Normaalihinta           1 395 €/ 1 046 €

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa