Mistä muutoksenhaussa on kyse?
Miten uusi jatkokäsittelylupajärjestelmä on muuttanut muutoksenhakua?
Miten hyvä valitus kirjoitetaan?

Seminaarissa käsitellään muutoksenhakua hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen.

Tule kuulemaan asiantuntijoiden esitykset muun muassa seuraavista teemoista:

 • Muutoksenhausta yleisesti
 • Milloin kannattaa hakea muutosta?
 • Miten kirjoitetaan hyvä valitus, vastaus ja vastavalitus?
 • Uusi jatkokäsittelylupajärjestelmä ja asian käsittely hovioikeudessa
 • Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa.

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii hovioikeudenneuvos Mirja-Leena Nurmi, Helsingin hovioikeus.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Muutoksenhakujärjestelmä ja sen sääntely

 • Muutoksenhakuoikeus ja sen rajoitukset
 • Menettely muutoksenhaussa
 • Nykytila ja miten siihen päädyttiin

Hovioikeudenneuvos Timo Saranpää, Vaasan hovioikeus

10.00

Tauko

10.15

Käytännön näkökulmia muutoksenhakuun

 • Miten kirjoitetaan hyvä valitus, vastaus ja vastavalitus?
 • Asiamiehen muistilista muutoksenhakuun

Asianajaja Eero Kärki, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

11.30

Lounas

12.30

Erityispiirteitä koskien muutoksenhakua korkeimmassa oikeudessa

 • valituslupaperusteet ja valituslupahakemuksen laatiminen
 • valituksen sisältö ja suhde valituslupahakemukseen
 • muutoksenhausta, kun hovioikeus ei ole myöntänyt jatkokäsittelylupaa
 • vastauksen antaminen
 • suullinen käsittely korkeimmassa oikeudessa

Oikeusneuvos Tuomo Antila, korkein oikeus

13.45

Iltapäiväkahvi

14.00

Asian käsittely ja muutoksenhaku hovioikeudessa

 • lupaperusteet ja lupaharkinta
 • oikeudenkäynnin kohde valituksen ja vastauksen valossa
 • prekluusio
 • valmistelun ja pääkäsittelyn kulku

Hovioikeudenneuvos Mirja-Leena Nurmi, Helsingin hovioikeus

15.30

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa