Mitä työnantajan on hallittava yksityisyyden suojasta? Seminaari on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman neljäs jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

  • Mitä tietoja saa kerätä ja mistä, miten ne säilytetään ja kuinka kauan?
  • Tietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt
  • Terveydentilatietojen käsittely ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Erilaiset teknisen valvonnan muodot ja niiden toteuttaminen.

Seminaarin asiantuntijoina muun muassa:

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, pj
Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma 2018 on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin. Koulutusohjelma antaa valmiuksia käytännön työhön ja auttaa ratkaisemaan työelämässä esille tulevia ongelmia. Se tarjoaa syvällisempää tietoa niille, jotka haluavat erikoistua työoikeuteen.

Kenelle?

Ohjelma soveltuu erityisesti henkilöstöalan asiantuntijoille, johdolle, esimiehille ja luottamusmiehille.

Syvennä osaamistasi kirjallisilla töillä

Koulutuskokonaisuuden aikana on mahdollista syventää osaamistaan myös vapaaehtoisilla kirjallisilla töillä (enintään 2/osallistuja/koko koulutusohjelma). Aiheet on valittu pitäen silmällä ajankohtaisia työelämän asioita. Mukana on myös perinteisempiä kysymyksiä, joita kuitenkin tarkastellaan osittain aiempaa poikkeavasta näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan erikoistumisohjelman seminaarijaksolle tai osallistumaan koko seminaarisarjaan!

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa