Mitä työnantajan on hallittava yksityisyyden suojasta – mitä suunnitelmia, asiakirjoja ja ohjelmia on laadittava? Seminaari on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman neljäs jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Mitä tietoja saa kerätä ja mistä, miten ne säilytetään ja kuinka kauan?
 • Tietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt
 • Terveydentilatietojen käsittely ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Erilaiset teknisen valvonnan muodot ja niiden toteuttaminen
 • Työnantajan laadittavat ja hallittavat asiakirjat, suunnitelmat ja ohjelmat (työaika, vuosiloma, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, työturvallisuus, yhteistoiminta, työterveyshuolto jne.).

Seminaarin asiantuntijoina:

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto), pj
Lainopillinen asiamies, VT Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
OTM Heli Tikkanen
Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma 2017 on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin. Koulutusohjelma antaa valmiuksia käytännön työhön ja auttaa ratkaisemaan työelämässä esille tulevia ongelmia. Se tarjoaa syvällisempää tietoa niille, jotka haluavat erikoistua työoikeuteen.

Kenelle?

Ohjelma soveltuu erityisesti henkilöstöalan asiantuntijoille, johdolle, esimiehille ja luottamusmiehille.

Syvennä osaamistasi kirjallisilla töillä

Koulutuskokonaisuuden aikana on mahdollista syventää osaamistaan myös vapaaehtoisilla kirjallisilla töillä (enintään 2/osallistuja/koko koulutusohjelma). Aiheet on valittu pitäen silmällä ajankohtaisia työelämän asioita. Mukana on myös perinteisempiä kysymyksiä, joita kuitenkin tarkastellaan osittain aiempaa poikkeavasta näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan erikoistumisohjelman seminaarijaksolle tai osallistumaan koko seminaarisarjaan!

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.15

Työsuhde ja tietosuoja – mistä työnantajan tulee huolehtia sääntelyn näkökulmasta?

 • Työnhakijaa ja työntekijää koskevat henkilörekisterit ja rekisterinpitoon liittyvät velvollisuudet
 • Miten kauan henkilötietoja tulee säilyttää ja kuka näitä tietoja saa käsitellä?
 • Erilaiset teknisen valvonnan muodot ja niiden käytännön toteuttaminen
  • Paikantaminen
  • Kameravalvonta
  • Sormenjälkitunnistus
  • Sähköpostin käyttöohjeet
  • Valokuvat yrityksen nettisivuilla
  • Sosiaalisen median käyttö
  • Työnantajan oikeus tarkistaa työvälineet ja selaushistoria

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tauko sopivassa välissä esitystä 15 min

11.30

Lounas

12.15

Terveydentilan testaus ja terveydentilatietojen käsittely

 • Mitä testejä työsuhteen aikana voidaan suorittaa
  • mitä ja kuka?
 • Verikokeet, huumetestit, pikahuumetestit
 • Erilaiset rekisterit
  • Mitä tietoja saa kerätä ja mistä?
 • Diagnoosit, poissaolot
  • Kuka rekisteröi työnantaja vai työterveyshuolto?
 • Tietojen välitys työterveyshuollosta työnantajalle?
  • Kuka rekisteröi ja millä perusteella?

Lainopillinen asiamies, VT Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

13.15

Työnantajan laadittavat ja hallittavat asiakirjat, suunnitelmat ja ohjelmat

 • Asiakirjojen ja velvoitteiden laaja joukko
 • Laadinta / velvoitteen täyttäminen ja tiedoksianto  vs. näyttövelvoite
 • Työsopimuslain mukaiset asiakirjat ja velvoitteet
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä muut yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet
 • Riskien ja vaarojen arviointi ja työsuojelun toimintaohjelma
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päihdeohjelma
 • Työaika-asiakirjat
 • Vuosilomalakiin perustuvat velvoitteet
 • Nähtävänäpito

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
OTM Heli Tikkanen

14.15

Kahvitauko

14.30

Edellisen aiheen käsittely jatkuu

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
OTM Heli Tikkanen

16.00

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa