Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?

Liikkeen luovutukset ovat jälleen ajankohtaisempia kuin koskaan. Kun talous elpyy, toimintoja siirrellään, järjestellään, myydään ja ostetaan kiihtyvällä vauhdilla. Samalla julkisen ja yksityisen sektorin rajaa vedetään uudestaan. Kaikki tämä tarkoittaa enemmän liikkeen luovutuksia. Millä kriteerillä määräytyy, kuka siirtyy ja kuka ei? Kuka sen päättää? Mitä osapuoli voi tehdä välttääkseen liikkeen luovutuksen – tai saadakseen sellaisen aikaan? Mitä tapahtuu, jos asia arvioidaan väärin – kuka kantaa riskin? Kaikki hyvät kysymykset – osin uusissa muodoissaan – ovat edelleen voimissaan!

Seminaarissa käydään läpi uudelleenjärjestelytilanteissa jatkuvasti esille tulevia kysymyksiä:

 • Ketkä työntekijöistä siirtyvät liiketoiminnan mukana?
 • Mitä erityispiirteitä liittyy ulkoistuksiin kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välillä?
 • Mistä asioista liiketoiminnan luovuttajan ja vastaanottajan kannattaa sopia keskenään?
 • Mitkä ovat seuraamukset ja osapuolten välinen vastuunjako erilaisissa ongelmatilanteissa?
 • Mitä toimia YT-laki edellyttää?
 • Millaisia muutoksia luovutuksensaaja voi tehdä työ- tai virkasuhteen ehtoihin?
 • Miten liikkeenluovutus vaikuttaa vastaanottajan oikeuteen vähentää henkilökuntaa?

Seminaarin luennoitsijoina:

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Liikkeen luovutuksen tunnistaminen

 • Oikeudellinen yhteys
 • Toiminnallinen kokonaisuus
 • Kuinka ratkaisevaa on henkilöstön siirtyminen
 • Toiminnan keskeytymättömyys
 • Erityistilanteita: ulkoistaminen, palvelujentarjoajien vaihtaminen ja toimintojen palautus
 • Esimerkkitapauksia; viimeaikaista EU-oikeuskäytäntöä

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10.15

Tauko

10.30

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen

 • Työntekijöiden siirtyminen vanhoina työntekijöinä
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Tyypillisiä kiistanalaisia työsuhde-etuja
 • Liikkeen osan luovutukseen kuuluvat työsuhteet
 • Työehtosopimuksen siirtyminen ja jälkivaikutus
 • Luovuttajan ja luovutuksensaajan välinen vastuunjako luovutusta koskevien säännösten rikkomisesta

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.30

Lounas

12.30

Liiketoiminnan luovuttajan ja luovutuksensaajan keskinäiset sopimusjärjestelyt

 • Mistä voidaan sopia ja mistä ei? 
 • Mistä käytännössä sovitaan – mistä olisi hyvä sopia?
 • Miten varmistua siitä, että sopimusehdot ovat kohdallaan?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

13.30

Iltapäiväkahvi

13.45

Työvoiman vähentäminen liikkeenluovutustilanteissa

 • Luovuttajan oikeus irtisanoa
 • Luovutuksensaajan oikeus irtisanoa
 • Työntekijän oikeus irtisanoutua
 • Luovutuksensaajan vastuu työntekijän irtisanoutuessa

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

14.45

Työsuhteen ehtojen yhtenäistäminen liikkeenluovutustilanteissa

 • Oikeuttaako liikkeen luovutus muuttamaan työsuhteen ehtoja?
 • Millaisia muutoksia vastaanottajayrityksellä/luovutuksensaajalla on oikeus tehdä työsuhteen ehtoihin?
 • Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet?
 • Miten muutokset käytännössä toteutetaan?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.45

Liiketoiminnan luovutukseen liittyvät YT-kysymykset

 • Mitä yhteistoimintalaki edellyttää?
 • Miten käytännössä on hyvä toimia?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

16.00

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 3.8. asti 745 €/ 583 €
Norm. hinta 845 €/ 633 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa