Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?
Seminaarissa käydään läpi uudelleenjärjestelytilanteissa jatkuvasti esille tulevia kysymyksiä:

 • Ketkä työntekijöistä siirtyvät liiketoiminnan mukana?
 • Kuntien yhtiöittämisvelvoite: Mitä erityispiirteitä liittyy ulkoistuksiin kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välillä?
 • Mistä asioista liiketoiminnan luovuttajan ja vastaanottajan kannattaa sopia keskenään?
 • Mitkä ovat seuraamukset ja osapuolten välinen vastuunjako erilaisissa ongelmatilanteissa?
 • Mitä toimia YT-laki edellyttää?
 • Millaisia muutoksia luovutuksensaaja voi tehdä työ- tai virkasuhteen ehtoihin?
 • Miten liikkeenluovutus vaikuttaa vastaanottajan oikeuteen vähentää henkilökuntaa?

Seminaarin luennoitsijoina:

Henkilöstöpäällikkö Sirpa Piiroinen, Attendo
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Osallistu keskusteluun somessa #Liiketoiminnanluovutus @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Liikkeen luovutuksen tunnistaminen

 • Oikeudellinen yhteys
 • Toiminnallinen kokonaisuus
 • Kuinka ratkaisevaa on henkilöstön siirtyminen
 • Toiminnan keskeytymättömyys
 • Erityistilanteita: ulkoistaminen, palvelujentarjoajien vaihtaminen ja toimintojen palautus
 • Esimerkkitapauksia; viimeaikaista EU-oikeuskäytäntöä

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10.15

Tauko

10.30

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen

 • Työntekijöiden siirtyminen vanhoina työntekijöinä
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Tyypillisiä kiistanalaisia työsuhde-etuja
 • Liikkeen osan luovutukseen kuuluvat työsuhteet
 • Työehtosopimuksen siirtyminen ja jälkivaikutus
 • Luovuttajan ja luovutuksensaajan välinen vastuunjako luovutusta koskevien säännösten rikkomisesta

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.30

Lounas

12.30

Liiketoiminnan luovuttajan ja luovutuksensaajan keskinäiset sopimusjärjestelyt

 • Mistä voidaan sopia ja mistä ei? 
 • Mistä käytännössä sovitaan – mistä olisi hyvä sopia?
 • Miten varmistua siitä, että sopimusehdot ovat kohdallaan?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

13.30

Iltapäiväkahvi

13.45

Työvoiman vähentäminen liikkeenluovutustilanteissa

 • Luovuttajan oikeus irtisanoa
 • Luovutuksensaajan oikeus irtisanoa
 • Työntekijän oikeus irtisanoutua
 • Luovutuksensaajan vastuu työntekijän irtisanoutuessa

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

14.45

Työsuhteen ehtojen yhtenäistäminen liikkeenluovutustilanteissa

 • Oikeuttaako liikkeen luovutus muuttamaan työsuhteen ehtoja?
 • Millaisia muutoksia vastaanottajayrityksellä/luovutuksensaajalla on oikeus tehdä työsuhteen ehtoihin?
 • Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet?
 • Miten muutokset käytännössä toteutetaan?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Liiketoiminnan luovutukseen liittyvät YT-kysymykset

 • Mitä yhteistoimintalaki edellyttää?
 • Miten käytännössä on hyvä toimia?

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.45

CASE ATTENDO: Kunnan toiminnon ulkoistus yksityiselle palveluntarjoajalle

Henkilöstöpäällikkö Sirpa Piiroinen, Attendo

16.45

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa