Liikesalaisuuksien suoja uudistuu!

Tiedon, ja erityisesti salassa pidettävän tiedon merkitys on voimakkaassa kasvussa. Tehokas liikesalaisuuksien suoja luo yhtiölle merkittävää kilpailukykyä. EU:n tuore liikesalaisuusdirektiivi harmonisoi hajanaista sääntelyä, ja tuo liikesalaisuuksien suojan samalle tasolle muiden immateriaalioikeuksien kanssa. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon valmistelusta vastaavan työryhmän on määrä päättää työnsä kesällä 2017. Uusi siviilioikeudellinen liikesalaisuuslainsäädäntö tuo merkittävää lisäsuojaa liikesalaisuuksien laitonta hankkimista, käyttämistä ja ilmaisemista vastaan.

Millaisiin ratkaisuihin kansallisessa lainvalmistelussa päädytään?

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Tom Vapaavuori, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (liikesalaisuuslainsäädäntöä valmistelevan työryhmän jäsen).

Luennoitsijoina:

Asianajaja Klaus Nyblin, HPP Asianajotoimisto Oy
Compliance Manager Risto Sandvik, Elisa Oyj

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Tom Vapaavuori, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (liikesalaisuuslainsäädäntöä valmistelevan työryhmän jäsen)

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.30

Seminaarin avaus ja yleiskatsaus liikesalaisuuksien suojaan ja uudistushankkeisiin

Asianajaja Tom Vapaavuori, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

9.30-10.30

EU:n liikesalaisuusdirektiivi

Asianajaja Klaus Nyblin, HPP Asianajotoimisto Oy

  • Direktiivin pääasiallinen sisältö
  • Direktiivin vaikutukset EU:n jäsenmaissa

 

Kahvia ja keskustelua

10.45-12.15

Liikesalaisuuslainsäädännön uudistaminen Suomessa

Asianajaja Tom Vapaavuori, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Asianajaja Klaus Nyblin, HPP Asianajotoimisto Oy

  • Miten liikesalaisuuslainsäädäntö muuttuu Suomessa
  • Uuden liikesalaisuuslainsäädännön sisältö

 

12.15

Lounas

13.15

Edellinen aihe jatkuu

15.00

Iltapäiväkahvi

15.15-16.00

 Kyberrikollisuus liikesalaisuuksien uhkana

Compliance Manager Risto Sandvik, Elisa Oyj

  • Tietomurtojen yleistyminen
  • Tietoturvariskien hallinta sopimusehdoin
  • Tietomurtojen selvittäminen
  • Kybervakuutukset
16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa