Miten muotoilet tietosuoja- ja käyttöehdot helposti ymmärrettäviksi?

Käyttöehdot ja tietosuojaselosteet ovat usein vaikeaselkoisia ja kaipaavat käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Muotoilu – siis käyttäjälähtöinen ajattelutapa – muuttaa vääjäämättä myös juridiikkaa. Käyttäjälähtöisyys ja tiedon saannin helpottaminen ovat myös yksi uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteista. Asetuksen myötä velvollisuus informoida asiakkaita kasvaa entisestään. Käyttäjäehdoista ja tietosuojaselosteista on käytävä ilmi selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Legal Design sopimuksissa – sopimusmuotoilu käytännössä
 • Tietosuoja-asetus, tiedon elinkaari ja oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • Suostumukset käyttäjän näkökulmasta
 • Erilaisia tietosuojainformoinnin käytännön esimerkkejä käytetyn kanavan, informoinnin muotoilun, ajoituksen ja eri kohderyhmien osalta

Seminaarin asiantuntijoina muun muassa:

Asianajaja Johanna Rantanen, Asianajotoimisto Dottir Oy (pj.)
Marketing Analytics Expert Matti Airas, ID BBN
Sopimusmuotoiluun ja ‑visualisointiin perehtynyt KTT, VT Helena Haapio, Lexpert Oy
Tietosuojavastaava, CIPP/E, Päivi Konttila-Lokio, Accountor
Tutkijatohtori Yki Kortesniemi, Aalto-yliopisto
Tietosuojakysymyksiin erikoistunut lakimies Sara Tuomala, Asianajotoimisto Dottir Oy

Seminaari kokoaa yhteen tietosuoja- ja muotoiluosaajat pohtimaan käyttäjälähtöistä tietosuojaviestintää.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Johanna Rantanen, Asianajotoimisto Dottir Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Johanna Rantanen, Asianajotoimisto Dottir Oy

9.15

Legal Design sopimuksissa – sopimusmuotoilu käytännössä

Sopimusmuotoiluun ja ‑visualisointiin perehtynyt KTT, VT Helena Haapio, Lexpert Oy

 • Perinteisten sopimusten haasteet: tiedon kulku juristeilta juristeille ei yksin riitä
 • Kun tekstejä ei lueta tai ymmärretä: informaatiomuotoilu ja sarjakuvat avuksi
 • Sopimusmuotoilu: tavoitteena tuottaa ymmärrystä, ei vain tekstiä tai kuvia
 • Seuraavan sukupolven sopimukset: kohti toimivuutta ja käytettävyyttä
 • Visuaaliset oppaat ja muotoilumallit tekstien tueksi: esimerkkejä ja tietolähteitä
10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

Suostumukset käyttäjän näkökulmasta

 • Suostumusten haasteet käyttäjälle
 • Miten selättää suostumuspohjaisen käyttöliittymän haasteet käytännössä?

Tutkijatohtori Yki Kortesniemi, Aalto-yliopisto

11.45

Lounas

12.45

Tietosuoja-asetus, tiedon elinkaari ja oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojakysymyksiin erikoistunut lakimies Sara Tuomala, Asianajotoimisto Dottir Oy

 • Tietosuoja-asetuksen lähtökohdat ja informoinnin merkitys
 • Edellytykset asiakkaan informoinnille eri kanavissa ja tiedon elinkaaren aikana
 • Laatua ja sisältöä koskevat vaatimukset
 • Esimerkkejä tietosuojaselosteista ja -ehdoista
14.00

Keskustelua ja iltapäiväkahvi

14.15

Erilaisia tietosuojainformoinnin käytännön esimerkkejä käytetyn kanavan, informoinnin muotoilun, ajoituksen ja eri kohderyhmien osalta

Tietosuojavastaava Päivi Konttila-Lokio, Accountor & Marketing Analytics Expert Matti Airas, ID BBN

 • Juridisten vaatimusten toteutuminen?
 • Informoinnin muotoilu?
 • Informoinnin viestinnällisyys?
 • Informoinnin ymmärtäminen?

15.30

Keskustelua, puheenjohtajan yhteen veto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,5 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa