Mistä tämän päivän kustannus- ja kannattavuusajattelussa on kysymys ja miten ohjata käytännön toimintaa niiden pohjalta? Miten pärjätä erilaisissa kustannus- ja kannattavuuslaskentaa koskevissa vaativissa keskusteluissa omassa organisaatiossa?

Seminaarissa taklataan olennaisia controllerin ja talouspäällikön työn haasteita, jotka kohdistuvat yrityksen kilpailukykyyn, kustannusten hallintaan ja kannattavuuden kehittämiseen. Saat syvemmän ymmärryksen kustannusten syntymisestä, niiden aiheuttajista sekä kannattavuuden kulmakivistä käytännön yritystoiminnassa. Seminaarin jälkeen osaat hyödyntää kustannuslaskennan työvälineitä erityyppisissä toiminnan kehittämishankkeissa ja päätöstilanteissa.

Aiheina muun muassa:

 • Kustannusten tehokas seuranta, analysointi ja hallinta
 • Uuden tuotteen kustannusrakenteen suunnittelu
 • Leikkaus- ja säästölinjan ottaminen hallintaan
 • Toimintolaskenta ja sen hyödyntäminen

Ohjelma

Asiantuntijoina CEO, KTM Kari Alhola, Alhola Consulting Oy ja yliopistonlehtori, KTT Vesa Partanen, Turun kauppakorkeakoulu.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Kustannuslaskenta ja -johtaminen strategian tukena ja prosessien kehittämisessä

 • Kustannusten tehokas seuranta, analysointi ja hallinta
 • Toiminnan monimutkaisuudesta johtuvat kustannukset
 • Kokonaiskustannusajattelu ja hankintaprosessien tehostaminen

yliopistonlehtori Vesa Partanen, Turun kauppakorkeakoulu

10.30

Tauko

10.45

Kustannusanalyysit kannattavuuden johtamisessa

 • Laadun puutekustannukset ja kustannustietoisuuden vahvistaminen
 • Uuden tuotteen kustannusrakenteen suunnittelu
 • Toimintolaskenta prosessien kehittämisessä

yliopistonlehtori Vesa Partanen, Turun kauppakorkeakoulu

12.00

Lounas

13.00

Strategian ja talouden yhteensovittaminen käytännössä

 • Miten strategia näkyy talousluvuissa?
 • Kuka käyttää juustohöylää ja miksi?
 • Miten leikkaus- ja säästölinja voidaan ottaa hallintaan?

CEO, KTM Kari Alhola, Alhola Consulting Oy

14.30

Kahvitauko

14.50

Kustannus- ja kannattavuuslaskenta käytännössä

 • Kannattavuuden komponentit erilaisissa tilanteissa – mikä riittää kannattavuuden johtamisessa?
 • Miten kohdistaa yleiskustannukset tuotteille, palveluille, projekteille ja asiakkaille? Käytännön ongelmat ja ratkaisut.
 • Miten pärjätä erilaisissa kustannus- ja kannattavuuslaskentaa koskevissa vaativissa keskusteluissa omassa organisaatiossa?
 • Minkälainen laskenta palvelisi sinua parhaiten?

CEO, KTM Kari Alhola, Alhola Consulting Oy

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa