Hallitsetko kuljetussopimukset?

Tavarankuljetusten sujuvuus on yhä tärkeämpi kilpailutekijä yrityksille. Toimitusten luotettavuus ja kohtuullinen hinta vaativat monen tekijän yhteensovittamista. Kuka vastaa, jos jokin menee vikaan: lähettäjä, vastaanottaja, rahdinkuljettaja vai huolitsija? Seminaarissa kuljetusoikeutta tarkastellaan useista näkökulmista ja se antaa valmiuksia hyvien kuljetussopimusten laadintaan. Seminaarissa luodaan katsaus myös PSYM-vakioehtojen sisältöön sekä käytännön kokemuksiin niiden sovellettavuudesta. Päivän lopuksi käsitellään riskeihin varautumista ja niiden vakuuttamista.

Ohjelmassa muun muassa:

 • Kuljetussopimusten laadinta – käytännön kokemuksia
 • Toimitus- ja laivausehdot kuljetusosapuolten välisessä riskin jaossa
 • Vastuukysymykset
 • PSYM 2015 -vakioehdot ja kokemuksia niiden käytöstä
 • Oikeuskäytäntökatsaus
 • Riskeihin varautuminen, riskien vakuuttaminen ja toimiminen vahinkotilanteessa

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajina toimivat asianajaja Rickard Langenskiöld, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja asianajaja Ulla von Weissenberg, Asianajotoimisto Borenius Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Kauppasopimuksen toimitus- ja laivausehdot

 • Sopivan toimitus- ja laivausehdon valinta ja oikea käyttö
 • Käytännöllisiä esimerkkejä ja kokemuksia elävästä elämästä

Legal Counsel Henrik Rak, Napa Group

10.00

Kuljetussopimusten laadinta – käytännön kokemuksia

 • Sopimuksen tekeminen ja kuljetusasiakirjat merikuljetuksissa
 • Kokemuksia lastipuolen ja varustamon näkökulmasta

Varatuomari Mervi Pyökäri, Yara Oyj
Lakimies Eero Mäkeläinen, Finnlines Oyj

11.00

Tauko

11.15

Vastuukysymykset

 • Vastuun luonne ja rajoitukset meri- ja tiekuljetuksissa

Asianajaja Rickard Langenskiöld, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Asianajaja Ulla von Weissenberg, Asianajotoimisto Borenius Oy

12.00

Lounas

13.00

Vastuukysymykset, esitys jatkuu

13.45

Tauko

14.00

PSYM 2015 -vakioehdot ja kokemukset niiden käytöstä

 • Huolitsijan ja toimeksiantajan vastuut ja velvoitteet PSYM 2015 -vakioehtojen mukaan
 • Toimijoiden kokemukset 1.1.2016 voimaan tulleista uusista ehdoista
 • Muut huolinta-alan käyttämät vakioehdot

OTM, varatuomari, toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry

14.40

Ajankohtaista suomalaista ja pohjoismaista kuljetusoikeudellista oikeuskäytäntöä

 • yhdistettyihin kuljetuksiin sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikkakysymykset
 • näyttötaakka kansainvälisessä kaupassa (CISG)
 • kuljettajan vastuuvapautusperusteet tiekuljetuksessa.

Asianajaja Thomas Kolster, Asianajotoimisto Krogerus Oy

15.15

Kuljetusriskit ja niiden vakuuttaminen, riskeihin varautuminen, riskien vakuuttaminen ja toimiminen vahinkotilanteessa

Lakimies Suvi Niemivuo, Kuljetus- ja omaisuusvahingot, OP Vakuutus Oy

16.00

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa