Kon­kurs­si­työ­ryh­män mie­tin­tö on jul­kis­tet­tu ja lausunnot mietintöön on jo saatu. Työryhmä ehdottaa kon­kurs­si­me­net­te­lyn yk­sin­ker­tais­ta­mis­ta ja no­peut­ta­mis­ta. Li­säk­si mietinnössä ote­taan en­sim­mäi­sen ker­ran huo­mioon myös kon­kurs­siin liit­ty­vät jul­ki­soi­keu­del­li­set ym­pä­ris­tö­vas­tuut. Tule seminaariin kuulemaan tarkemmin uudistusehdotuksesta ja sen vaikutuksista: mitä ehdotetaan muutettavaksi ja miten. Seminaarissa aihetta käsittelevät työryhmän puheenjohtaja Mari Aalto ja jäsen Sami Uoti.

Päivän aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Ympäristövastuiden sääntely
 • Uudistuvat menettelysäännökset
 • Vähävaraiset konkurssipesät – voiko ne selvittää?
 • Osakeyhtiön purku ja konkurssi
 • Rajat ylittävä takaisinsaanti

Käsiteltäviä aiheita tarkastellaan pesänhoitajan, velkojan ja tuomioistuimen näkökulmista. Seminaari antaa käytännön työkaluja konkurssiasioiden parissa työskenteleville.


Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

KONSTRMJ (julkinen sektori)
KONSTRMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus & terveiset konkurssiasiamiehen toimistosta

Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto

9.45

Takaisinsaanti rajat ylittävissä konkursseissa

 • maksukyvyttömyysasetuksen säännökset
 • oikeuskäytäntöä
 • liitännäiskysymykset ja suhde Bryssel I -asetukseen

Professori Tuula Linna, Helsingin yliopisto

10.30

Tauko

10.45

Vähävaraiset konkurssipesät - ajankohtaisia ongelmia

Vähävaraiset konkurssipesät:

 • 1 000 € konkurssipesän hoitaminen
 • Voiko pesänhoitoa automatisoida?
 • Saatavailmoitusten kerääminen
 • Voiko sähköistä kirjanpitoa hyödyntää konkurssipesän selvittämisessä?
 • Velallisselvitykseen tarvittavan tiedon kerääminen ja velallisselvityksen laatimisen tehostaminen
 • Viestintä/ Kostin kehittäminen
 • Digitaalinen allekirjoitus pesäluettelon vahvistamisessa

Asianajaja Kari Jaatinen, Asianajotoimisto Kari Jaatinen

11.30

Lounas

12.30

Osakeyhtiön purkaminen ja konkurssi

 • selvitystilasta konkurssiin
 • rekisteristä poistetun yhtiön palauttaminen selvitystilaan
 • konkurssista selvitystilaan

Oikeusneuvos Mika Ilveskero, korkein oikeus

13.30

Uudistuksia konkurssimenettelyyn

 • pesäluettelo
 • saatavien ilmoittaminen ja ottaminen huomioon jakoluettelossa
 • määräaikasääntely
 • tiedoksiannot

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

14.15

Kahvi

14.30

Kommenttipuheenvuoro

Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

14.45

Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

15.30

Kommenttipuheenvuoro

Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

15.45

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori, Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Etuhinta 25.7. asti

745 €/ 583 €

Norm. hinta

845 €/ 633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas.


Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

VALTASTRMJ (julkinen sektori)
VALTASTRMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu

Lisätietoa