Konkurssilainsäädäntö on uudistumassa: tulossa ympäristövastuun sääntely ja virtaviivaisempi menettely – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Konkurssioikeus 2018 -seminaarissa konkurssioikeuden asiantuntijat käsittelevät mm. uudistumassa olevia menettelysäännöksiä, konkurssipesän ympäristövastuuta koskevaa uudistusta, takaisinsaantia ja liitännäisoikeudenkäyntejä rajat ylittävissä konkursseissa sekä EU:n maksukyvyttömyysasetuksen soveltamiskysymyksiä. Lisäksi perehdytään pesänhoitajan tehtäviin pienissä ja keskisuurissa konkurssipesissä.  Saamme myös – jo perinteeksi muodostuneet –  viimeisimmät käytännön kuulumiset konkurssiasiamiehen toimistosta.

Käsiteltäviä aiheita tarkastellaan pesänhoitajan, velkojan ja tuomioistuimen näkökulmista. Seminaari antaa käytännön työkaluja konkurssiasioiden parissa työskenteleville.

Päivän aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Ympäristövastuiden sääntely
 • Uudistuvat menettelysäännökset
 • Vähävaraiset konkurssipesät – voiko ne selvittää?
 • Osakeyhtiön purku ja konkurssi
 • Rajat ylittävä takaisinsaanti

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus & terveiset konkurssiasiamiehen toimistosta

Konkurssiasiamiehen toimiston käytäntöä ja tulossa olevat Kosti-uudistukset.

Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto

9.45

Takaisinsaanti rajat ylittävissä konkursseissa

 • maksukyvyttömyysasetuksen säännökset
 • oikeuskäytäntöä
 • liitännäiskysymykset ja suhde Bryssel I -asetukseen

Professori Tuula Linna, Helsingin yliopisto

10.30

Tauko

10.45

Vähävaraiset konkurssipesät - ajankohtaisia ongelmia

Vähävaraiset konkurssipesät:

 • 1 000 € konkurssipesän hoitaminen
 • Voiko pesänhoitoa automatisoida?
 • Saatavailmoitusten kerääminen
 • Voiko sähköistä kirjanpitoa hyödyntää konkurssipesän selvittämisessä?
 • Velallisselvitykseen tarvittavan tiedon kerääminen ja velallisselvityksen laatimisen tehostaminen
 • Viestintä/ Kostin kehittäminen
 • Digitaalinen allekirjoitus pesäluettelon vahvistamisessa

Asianajaja Kari Jaatinen, Asianajotoimisto Kari Jaatinen

11.30

Lounas

12.30

Osakeyhtiön purkaminen ja konkurssi

 • selvitystilasta konkurssiin
 • rekisteristä poistetun yhtiön palauttaminen selvitystilaan
 • konkurssista selvitystilaan

Oikeusneuvos Mika Ilveskero, korkein oikeus

13.30

Uudistuksia konkurssimenettelyyn

 • pesäluettelo
 • saatavien ilmoittaminen ja ottaminen huomioon jakoluettelossa
 • määräaikasääntely
 • tiedoksiannot

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

14.15

Kahvi

14.30

Kommenttipuheenvuoro

Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

14.45

Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu

 • Konkurssilain uusi 16 a luku työryhmän mietinnön pohjalta

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

15.30

Kommenttipuheenvuoro

Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

15.45

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Etuhinta 3.3. asti

745 €/ 583 €

Norm. hinta

845 €/ 633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa