Konkurssilainsäädäntö on uudistumassa: tulossa ympäristövastuun sääntely ja virtaviivaisempi menettely – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Konkurssioikeus 2018 -seminaarissa konkurssioikeuden asiantuntijat käsittelevät mm. uudistumassa olevia menettelysäännöksiä, konkurssipesän ympäristövastuuta koskevaa uudistusta, takaisinsaantia ja liitännäisoikeudenkäyntejä rajat ylittävissä konkursseissa sekä EU:n maksukyvyttömyysasetuksen soveltamiskysymyksiä. Lisäksi perehdytään pesänhoitajan tehtäviin pienissä ja keskisuurissa konkurssipesissä.  Saamme myös – jo perinteeksi muodostuneet –  viimeisimmät käytännön kuulumiset konkurssiasiamiehen toimistosta.

Käsiteltäviä aiheita tarkastellaan pesänhoitajan, velkojan ja tuomioistuimen näkökulmista. Seminaari antaa käytännön työkaluja konkurssiasioiden parissa työskenteleville.

Päivän aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Ympäristövastuiden sääntely
 • Uudistuvat menettelysäännökset
 • Vähävaraiset konkurssipesät – voiko ne selvittää?
 • Osakeyhtiön purku ja konkurssi
 • Rajat ylittävä takaisinsaanti

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

KONSTRMJ (julkinen sektori)

KONSTRMY (yksityinen sektori)

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus & terveiset konkurssiasiamiehen toimistosta

Konkurssiasiamiehen toimiston käytäntöä ja tulossa olevat Kosti-uudistukset.

Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto

9.45

Takaisinsaanti rajat ylittävissä konkursseissa

 • maksukyvyttömyysasetuksen säännökset
 • oikeuskäytäntöä
 • liitännäiskysymykset ja suhde Bryssel I -asetukseen

Professori Tuula Linna, Helsingin yliopisto

10.30

Tauko

10.45

Vähävaraiset konkurssipesät - ajankohtaisia ongelmia

Vähävaraiset konkurssipesät:

 • 1 000 € konkurssipesän hoitaminen
 • Voiko pesänhoitoa automatisoida?
 • Saatavailmoitusten kerääminen
 • Voiko sähköistä kirjanpitoa hyödyntää konkurssipesän selvittämisessä?
 • Velallisselvitykseen tarvittavan tiedon kerääminen ja velallisselvityksen laatimisen tehostaminen
 • Viestintä/ Kostin kehittäminen
 • Digitaalinen allekirjoitus pesäluettelon vahvistamisessa

Asianajaja Kari Jaatinen, Asianajotoimisto Kari Jaatinen

11.30

Lounas

12.30

Osakeyhtiön purkaminen ja konkurssi

 • selvitystilasta konkurssiin
 • rekisteristä poistetun yhtiön palauttaminen selvitystilaan
 • konkurssista selvitystilaan

Oikeusneuvos Mika Ilveskero, korkein oikeus

13.30

Uudistuksia konkurssimenettelyyn

 • pesäluettelo
 • saatavien ilmoittaminen ja ottaminen huomioon jakoluettelossa
 • määräaikasääntely
 • tiedoksiannot

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

14.15

Kahvi

14.30

Kommenttipuheenvuoro

Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

14.45

Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu

 • Konkurssilain uusi 16 a luku työryhmän mietinnön pohjalta

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

15.30

Kommenttipuheenvuoro

Asianajaja Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy

15.45

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

KONSTRMJ (julkinen sektori)

KONSTRMY (yksityinen sektori)

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Etuhinta 3.3. asti

745 €/ 583 €

Norm. hinta

845 €/ 633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu

Lisätietoa