Kaksipäiväisessä seminaarissa keskitytään testamenttioikeudellisiin kysymyksiin ja tarkastellaan kattavasti testamenttien suhdetta muuhun jäämistölainsäädäntöön.

Ohjelmassa muun muassa:

 • testamentin mitättömyyden ja pätemättömyyden tärkeä ero
 • tiedoksiannon tärkeydestä
 • testamentin peruuttaminen
 • testamentintekijän toimintakyky lääkärin näkökulmasta
 • oikeudellinen käsialatutkimus ja testamentit
 • testamentin tärkeys ja sisältö kansainvälisissä jäämistöissä
 • yrittäjän testamenttikysymykset
 • alaikäiset testamentinsaajat ja omaisuuden hallinta
 • testamenttien tulkintakysymykset perinnönjaossa
 • testaattorin varallisuuden muutokset laatimisen haasteena
 • keskinäisten testamenttien ongelmat.

Puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy.

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

Ensimmäinen seminaaripäivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Testamentin tehokkuus ja peruttaminen

 • Mitätön vai pätemätön
 • Tiedoksiannon tärkeydestä ja moittiminen
 • Testamentin muuttamisen tulkintatilanteita
 • Tehokkaan peruutuksen tapahtuminen ja oikeusvaikutukset
 • Peruutus ja testamentin pätemättömyys
 • Puolison oikeus testamenttiin ja parisuhteen päättyminen

Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

10.30

Tauko

10.45

Testamentintekijän toimintakyky lääkärin näkökulmasta

 • Testaattorin toimintakyky muistisairauksissa
 • Onko muistisairauksissa ns. valoisia hetkiä
 • Testaattorin petollinen viettely, erehdyttäminen ja toimintakyvyn häiriöt
 • Lääkärintodistusten merkitys ja sisältö
 • Kysymyksiä ja käytännön tilanteita

Dosentti, neurologian erikoislääkäri Kati Juva, HUS Psykiatriakeskus

12.00

Lounas

13.00

Oikeudellinen käsialatutkimus ja testamentit

 • Missä tilanteissa käsialatutkimus voi auttaa?
 • Käsialan muuttuminen ja tilanneherkkyys
 • Allekirjoituksen väärennökset ja tahalliset muuttamiset
 • Mihin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota?

Käsialaväärennösalan tutkija ja grafologi Leena Toivonen

13.45

Kansainvälinen testaattori

 • Miksi testamentti on kansainvälisissä jäämistöissä tärkeä?
 • Mitä tulee ottaa huomioon testamenttia laadittaessa omaisuuden sijaitessa kahdessa tai useammassa valtiossa?
 • Aviovarallisuussuhteiden ja jäämistön vaikea suhde rajat ylittävissä tilanteissa
 • Mikä muuttuu perintöasetuksen myötä – milloin perintötodistus?

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

14.45

Iltapäiväkahvi

15.00

Yritys, yrittäjä ja testamentit

 • Yritysomaisuus testamenteissa
 • Yrittäjän testamenttikysymykset
 • Käyttö- ja tuotto-oikeuksista määräily
 • Käytännön tilanteiden esittelyä
 • Edunsaajana alaikäinen – mitä määrätä testamentissa

Asianajaja Pontus Baarman, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

Kommentaattori: OTT Pekka Tuunainen

16.15

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

Toinen seminaaripäivä

8.30

Aamukahvi

9.00

Testamenttien jakokysymyksiä

 • Perinnöttömäksi tekeminen ja siihen reagointi
 • Onko määräys legaatti vai jako-ohje
 • Testamentintekijän omaisuuden ja sen arvon muutokset
 • Testamentista luopuminen ja sijaantulo
 • Testamenttiehdot – vetoamistaakka ja -aika
 • Lakiosien suorittaminen ja niistä määrääminen

Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

10.30

Tauko

10.45

Testamenttien laatimisen käytännön ongelmia

 • Asiakkaan tahdon ja toimintakyvyn selvittäminen
 • Aviovarallisuussuhde ja sen merkityksen selvittäminen
 • Aikaisempien testamenttien selvittäminen
 • Luonnokset ja muistioiden laatiminen ja niiden säilyttäminen
 • Testamentin säilyttäminen, kopiot ja salassapito
 • Toimeenpanijamääräyksen käyttäminen ja toimivallan määritys
 • Keskustelua aiheesta ja ennakkokysymysten käsittely

Asianajaja Lena Mitts, Mitts & Co Asianajotoimisto Oy

Kommentaattori: OTT Pekka Tuunainen

12.00

Lounas

13.00

Testamenttien tulkintaongelmat käytännössä

 •  Useita testamentteja
 • Testamentin saajien määrittely ja saajien muutokset
 • Milloin tulkitaan ja milloin moitekanneasia
 • Leskeystilanteiden ongelmat
 • Mitä omaisuutta testaattori tarkoitti
 • Omistajattoman tilan testamentit
 • Pesänselvittäjä vai -jakaja tulkitsijana – legaatti vs. yleistestamentti
 • Keskustelua aiheesta ja ennakkokysymysten käsittelyä

Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy

Kommentaattori: Asianajaja Lena Mitts

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Testamentit perintöverotuksen näkökulmasta

 • Hallinta- vai omistusoikeustestamentti
 • Testamenttien tulkinta verotuksessa
 • Testamentin määräyksistä poikkeaminen
 • Testamentista luopuminen
 • Verohallinnon kannanottoja ja oikeuskäytäntöä

OTL, KTL, verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja, yliopisto-opettaja Janne Myllymäki, Tampereen yliopisto

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Normaali hinta           1 090 €/ 817,50 €

 

Ilmoittaudu