Keskeisten testamenttikysymysten ajankohtaispäivässä keskitytään testamenttioikeudellisiin kysymyksiin ja tarkastellaan kattavasti testamenttien suhdetta muuhun jäämistölainsäädäntöön. Tilanteita arvioidaan sekä testamenttien laatimista että niiden tulkintaa silmällä pitäen. Mukana on myös sukupolvenvaihdoksiin liittyvät kysymykset käytännön esimerkein. Päivien aikana kuullaan lääkärin puheenvuoro testamentintekokelpoisuuden arvioinnista sekä kattava osuus kansainvälisistä perimystilanteista. Lisäksi veroasiantuntijan johdolla käydään läpi perintöverotustilanteita ja Verohallinnon kannanottoja.

Ohjelmassa muun muassa:

 • testamentin mitättömyyden ja pätemättömyyden tärkeä ero
 • tiedoksiannon tärkeydestä
 • testamentin peruuttaminen
 • testamentintekijän toimintakyky lääkärin näkökulmasta
 • testamentin tärkeys ja sisältö kansainvälisissä jäämistöissä
 • EU:n perintöasetuksen merkitys
 • sukupolvenvaihdoksiin liittyvät määräykset testamenteissa
 • alaikäiset testamentinsaajat ja omaisuuden hallinta
 • testamenttien tulkintakysymykset perinnönjaossa
 • testaattorin varallisuuden muutokset laatimisen haasteena
 • keskinäisten testamenttien ongelmat
 • perintöverotustilanteita ja -tulkintoja.

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori ja lakimies, OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen.

25.4.2017 Ensimmäinen seminaaripäivä

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Ajankohtaista testamentin tehokkuudesta ja muuttamisesta

 • mitätön vai pätemätön
 • tiedoksiannon tärkeydestä ja moittiminen
 • testamentin muuttamisen tulkintatilanteita
 • tehokkaan peruutuksen tapahtuminen ja oikeusvaikutukset
 • puolison oikeus testamenttiin ja parisuhteen päättyminen
 • aikaisemman testamentin elpyminen

Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

10.30

Tauko

10.45

Testamentintekijän toimintakyky lääkärin näkökulmasta

 • testaattorin toimintakyky muistisairauksissa
 • onko muistisairauksissa ns. valoisia hetkiä?
 • testaattorin petollinen viettely, erehdyttäminen ja toimintakyvyn häiriöt
 • lääkärintodistusten merkitys ja sisältö
 • kysymyksiä ja käytännön tilanteita

Dosentti, neurologian erikoislääkäri Kati Juva, HUS Psykiatriakeskus

12.00

Lounas

13.00

Kansainvälinen testaattori

 • miksi testamentti on kansainvälisissä jäämistöissä tärkeä?
 • mitä tulee ottaa huomioon testamenttia laadittaessa omaisuuden sijaitessa kahdessa tai useammassa valtiossa?
 • dynaamiset testamentit
 • jäämistöä koskevat ennakolliset sopimukset
 • aviovarallisuussuhteet ja testamentit
 • Aviovarallisuussuhteiden ja jäämistön vaikea suhde rajat ylittävissä tilanteissa

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

14.45

Kahvitauko

15.00

Testamentit käytännössä: sukupolvenvaihdokset

 • perittävän sijoitukset, lainat ja muut järjestelyt
 • käyttö- ja tuotto-oikeuksista määräily
 • lakiosien suorittaminen ja niistä määrääminen
 • nuori testamentinsaaja ja omistuksen lykkääminen ja edunvalvonta
 • käytännön tilanteiden esittelyä

Asianajaja Pontus Baarman Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy
Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

16.15

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

Toinen seminaaripäivä 26.4.2017

8.30

Aamukahvi

9.00

Testamentteihin liittyviä jakokysymyksiä

 • perinnöttömäksi tekeminen ja siihen reagointi
 • onko määräys legaatti vai jako-ohje
 • testamentintekijän omaisuuden ja sen arvon muutokset
 • testamentista luopuminen ja sijaantulo
 • testamenttiehdot – vetoamistaakka ja -aika

Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

10.15

Tauko

10.30

Testamenttipaja: testamentin laatimisen käytännön ongelmia

 

 • asiakkaan tahdon ja toimintakyvyn selvittäminen
 • aviovarallisuussuhteen merkityksen selvittäminen
 • aikaisempien testamenttien selvittäminen
 • luonnokset ja muistioiden laatiminen ja niiden säilyttäminen
 • testaattorin varallisuuden huomioiminen
 • testamentin säilyttäminen, kopiot ja salassapito
 • toimeenpanijamääräyksen käyttäminen ja toimivallan määritys
 • keskustelua aiheesta ja ennakkokysymysten käsittely

Asianajaja Lena Mitts, Mitts & Co Asianajotoimisto Oy

Kommentaattori:
Tutkija ja lakimies, OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

12.00

Lounas

13.00

Testamentit käytännössä: tulkintaongelmat

 

 • useita testamentteja
 • testamentin saajien määrittely ja saajien muutokset
 • leskeystilanteiden ongelmat
 • mitä omaisuutta testaattori tarkoitti
 • omistajattoman tilan testamentit
 • keskinäiset testamentit ja niiden muuttaminen
 • pesänselvittäjä vai -jakaja tulkitsijana – legaatti vs. yleistestamentti
 • keskustelua aiheesta ja ennakkokysymysten käsittelyä 

Yliopistonlehtori ja lakimies OTT Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

Kommentaattori:
Asianajaja Lena Mitts, Mitts & Co Asianajotoimisto Oy

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Perintöverotustilanteita ja -laskelmia

 • hallintaoikeus- vai omistusoikeustestamentti
 • sopimus testamentin tulkinnasta verottajan näkökulmasta
 • testamentin määräyksistä poikkeaminen jaossa
 • testamentista luopuminen

Veroasiantuntija Esko Koskinen, Pääkaupunkiseudun verotoimisto

16.15

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

1 090 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

817,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu