Miltä tulevaisuuden kaupunki näyttää ja kuinka se suunnitellaan?

Kaupunkikehitys on jatkuvaa ja muutospaineet kohdistuvat usein kaavoitukseen. Tänä vuonna kaupunkisuunnittelu ja kaavoituspäivillä keskustellaan miten suunnitella tulevaa ja varautua muutokseen. Kuinka ratkaista täydennysrakentamisen haasteet, miten ilmastonmuutokseen pitäisi varautua käytännön tasolla, entä miten sitoa älykkäät liikenneratkaisut osaksi kaavoitusta. Lisäksi tapahtumassa järjestetään työpaja maarakennuslain tuomista muutoksista ja vaikutuksesta kaupunkisuunnitteluun.

Kevään seminaarissamme ammattilaiset kerääntyvät keskustelemaan uusimmista käytännöistä ja esimerkeistä maailmalta. Lämpimästi tervetuloa!

Seminaarin ohjelma

Ensimmäinen seminaaripäivä

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

9.00

Puheenjohtajan avaus

Jenni Lautso, kaupunkikehitysjohtaja, Sitowise

9.10

Kaavoituksen parhaat puolet – onnistumisia erilaisten vaatimusten ristipaineessa  

 • Hyvät esimerkit toimivasta kaavoituksesta  
 • Oikeudenmukaisuus ja hyvä yhteisen ympäristön rakentaminen 
 • Erilaiset näkökulmat onnistuneisiin hankkeisiin 

 Lea Varpanen, arkkitehti, kehittämispäällikkö, Vantaa 

9.50 

Tulevaisuuden kaupunkikaavoitus ja  MRL:n muutos

 • MRL kokonaisuudistus ja kaavajärjestelmän muutos  
 • Toimintaympäristön muutosten tuomat haasteet   
 • Sääntelyn purkaminen kaavoituksessa  

 Risto Sipilä, Senior Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

10.30

Kahvitauko

10.50

Toimiiko kaavoitusjärjestelmä, esimerkkejä järjestelmän toimintakyvystä

 • suuret kaupunkikehityshankkeet
 • maakuntakaavoitus/kaupunkiseutusuunnittelu

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö, rakennetun ympäristön ohjaus, Uudenmaan ELY-keskus  

11.30

Lounas

12.30

Helsingin seudun maankäyttö ja taloudellinen kehitys: valoa tunnelin päässä?

 • Miksi maankäyttö vaikuttaa tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen?
 • Mikä on liikenteen ja viestinnän rooli kaupunkikehityksessä?
 • Helsinki-Tallinna tunnelihankkeen vaihtoehdot, mahdollisuudet ja vaikutukset kaupunkisuunnitteluun

Heikki A. Loikkanen, kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

13.10

Liikkumisen tulevaisuus ja vaikutukset kaupunkisuunnitteluun

Rikhard Manninen, Yleiskaavapäällikkö, Helsingin kaupunki

13.50

Kahvi

14.10

Pääkaupunkiseudusta maailman paras Smart & Clean testialue

 • Korjaus- ja täydennysrakentaminen uudelle tasolle
 • Pääkaupunkiseudusta maailman johtava hulevesien puhdistamisen testialue
 • Miksi tarvitaan tarve- ja vaikuttavuusperusteista kaavoitusta?

Jaana Pelkonen, Senior Advisor, Smart & Clean

 

14.50

Purkavalla uudistamisella monipuolista asuntokantaa ja alueiden sekoittumistas

 • Segregaation ja vuokra-asuntovaltaisuuden vähentämisen esimerkkejä meillä ja muualla

Marianne Jauhola, kehittämispäällikkö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

15.30

Puheenjohtajan yhteenveto 

15.45

Päivä päättyy 

Toinen seminaaripäivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9.00

Puheenjohtajan avaus, Matti Rautiola, yliasiamies, RTS

9.10

Hybridirakentamisen erityispiirteitä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – case Lauttis  

Hybridirakentaminen tiiviissä kaupunkiympäristössä on erittäin vaativaa ja haasteita liittyy mm. omistusrakenteeseen, tekniikkaan ja lupatekniseen prosessiin. Esityksessä käydään tarkemmin läpi edellytyksiä hankkeen toteutukselle lisäksi pohditaan tarpeita, miten kaavoitus- ja rakennuslupaprosessia voisi kehittää, jotta hybridihankkeiden toteuttaminen olisi entistä joustavampaa ja tehokkaampaa. 

Sanni Tuomainen, hankekehitysjohtaja, YIT  

9.50

Toimintaympäristö uudistuu, pysyykö kaavoitus matkassa?

Matti Vatilo, rakennusneuvos, ympäristöministeriö 

10.30

Kahvi

10.50

Digitaaliset vuorovaikutusmenetelmät kaupunkisuunnittelussa

Marketta KyttäMaankäytön suunnittelun professori, Aalto-yliopisto 

11.30

lounas

12.30

Täydennysrakentamisen haasteet ja hyödyt kaupunkisuunnittelun näkökulmasta  

 • Tiivistä vai väljää kaupunkirakennetta – kuinka löytää tasapaino erilaisten tarpeiden välillä?  
 • Luontokohteet, melu vs. tiiviskaupunkirakenne ja elävä kaupunkikulttuuri  
 • Uudet ympäristöministeriön asetukset rakennusten ääniympäristöille  

Osmo Soininvaara, tietokirjailija, poliitikko 

13.10

Kahvi

13.30

Rakentajan näkökulma täydennysrakentamisen kaavoitukseen  

Veijo Kekkonen, kehityspäällikkö, NCC 

14.10

Tulevaisuuden liikenne- ja viestintäverkot

Mikael Nyberg, verkko-osaston ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 

14.50

Puheenjohtajan yhteenveto

15.00

Päivä päättyy

Seminaarin hinta

 Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 15.1. asti                       1 095 €/ 845 €
Normaali hinta           1 195 €/ 895 €

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa