Tuomioistuinten toimivaltaa ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva uudistettu Bryssel I -asetus on ollut voimassa lähes kaksi vuotta. Tuomiot, tuomioistuimen vahvistamat sovinnot sekä viralliset asiakirjat ovat uudistuksen myötä suoraan täytäntöön pantavissa. Myös täytäntöönpanomenettely on muuttunut. Uudistuksia on tulossa myös vähäisiä vaatimuksia ja eurooppalaista maksamismääräystä koskeviin asetuksiin.

Sopimusneuvotteluissa ja käytännön liike-elämässä on tärkeää tunnistaa tilanteet, jotka aiheuttavat riskin joutua asioimaan vieraan valtion tuomioistuimessa. Hyvä sopimusneuvottelija rajaa riskejä myös oikeuspaikan valinnalla, sillä oikeudenkäynti ulkomailla aiheuttaa yleensä suuria ja yllättäviä kustannuksia.

Aamupäiväseminaari sopii asianajajien ja yrityslakimiesten lisäksi tuomareille ja ulosottoviranomaisille, joiden on tunnettava työssään eurooppalaiset tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Seminaarissa käydään läpi käytännön tilanteita ja esillä ovat myös Rooma I -asetuksen lainvalintakysymykset.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin luennoitsijoina toimivat asianajaja, VT Eero Kärki, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy ja lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö.

8.30

Ilmoittautuminen ja brunssitarjoilu

9.00

Toimivalta, tunnustaminen ja täytäntöönpano

 • Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus – keskeinen sisältö ja muutokset
 • Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskeva yleissopimus
 • Muutoksia vähäisiä vaatimuksia ja eurooppalaista maksamismääräystä koskeviin asetuksiin
 • Kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn suhde
 • Täytäntöönpanomenettely
 • Kun lakikirja ei riitä – tiedon löytäminen kansainvälisessä ympäristössä
10.30

Tauko

11.00

Käytännön elämän ongelmatilanteita ja keskustelua niistä

 • Oikeuspaikkasopimus
 • Muita toimivaltaperusteita
 • Useat kanteet samassa asiassa (vireilläolovaikutus)
 • Kolmannet valtiot
 • Bryssel I -asetus ja välimiesmenettely
 • Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet
12.30

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

495 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)almamedia.fi