Momentum vastuullisille ja innovatiivisille hankinnoille on nyt. Julkisten hankintojen ajankohtaispäivä 2017 -seminaarissa saat käytännön työkaluja vastuullisten ja innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen. Kuulet myös esimerkkejä siitä, mitä keskeiset hankintayksiköt edellyttävät yrityksiltä nyt ja tulevaisuudessa vastuullisuuskysymyksissä.

Harkitusti toteutetun tarjousvertailun merkitys kasvaa, kun laadulliset tekijät korostuvat. Seminaarissa käydään läpi erilaisten vertailukaavojen merkitystä hankinnan lopputulokselle.

Lainsäädännön rikkomukset ja sopimusrikkomukset voivat aiheuttaa yrityksen poissuljennan tulevista hankintamenettelyistä. Seminaarissa kuulet myös tuoreita kokemuksia poissuljennasta ja self-cleaning -toimenpiteistä.

Seminaarissa saat katsauksen myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kokemuksista julkisten hankintojen valvontatehtävässä sekä keskeisimmistä uusista oikeustapauksista.

Seminaari on tarkoitettu hankintayksiköiden ja yritysten edustajille. Siitä hyötyvät niin lakimiehet, hankinta-asiantuntijat kuin tarjousten laatijatkin. Seminaari on hyödyllinen myös johtajille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla – kaikille, jotka ovat mukana laatimassa hankintastrategiaa tai toteuttamassa tulevaisuuden hankintoja.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Vastuulliset ja innovatiiviset hankinnat ja strategisten tavoitteiden toteuttaminen hankintamenettelyssä; hankintalainsäädännön lähtökohtia
 • Vähähiilinen julkinen rakentaminen – YM:n opas julkisiin rakennushankkeisiin
 • Strategiset tavoitteet Helsingin kaupungin hankinnoissa
 • Käytännön esimerkkejä innovatiivisista hankinnoista
 • Laadullisten tekijöiden pisteytys ja eri hintakaavojen merkitys tarjousvertailussa
 • Compliance, poissuljenta ja self-cleaning
 • KKV:n rooli hankintojen valvonnassa
 • Viimeaikainen oikeuskäytäntö.

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Luennoitsijoina:

Hankintapäällikkö Eriika Autio, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ympäristöministeriö
Asianajaja Mika Pohjonen, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy
Ympäristöasiantuntija Perttu Pohjonen, Helsingin kaupunki
Asianajaja Erkko Ruohoniemi, Asianajotoimisto Merilampi Oy
Kilpailutusyksikön päällikkö Ilkka Sihvola, Hansel Oy
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.05

Vastuulliset ja innovatiiviset hankinnat ja strategisten tavoitteiden toteuttaminen hankintamenettelyssä; hankintalainsäädännön lähtökohtia

 • Ympäristövastuu
 • Sosiaalinen vastuu
 • Innovatiiviset hankinnat

Asianajaja Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.40

Vähähiilinen julkinen rakentaminen – YM:n opas julkisiin rakennushankkeisiin

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

10.10

Strategiset tavoitteet Helsingin kaupungin vastuullisissa hankinnoissa

 • Tavoitteiden asettaminen, toteutus ja seuranta

Ympäristöasiantuntija Perttu Pohjonen, Helsingin kaupunki

10.30

Tauko

10.45

Käytännön esimerkkejä innovatiivisista hankinnoista

Hankintapäällikkö Eriika Autio, Innovaatiorahoituskeskus Tekes

11.30

Laadullisten tekijöiden pisteytys ja eri hintakaavojen merkitys tarjousvertailussa

Kilpailutusyksikön päällikkö Ilkka Sihvola, Hansel Oy

12.15

Lounas

13.15

Compliance, poissuljenta ja self-cleaning

 • Yritysvastuun merkitys hankinnoissa
 • Poissuljenta ja self-cleaning

Asianajaja Erkko Ruohoniemi, Asianajotoimisto Merilampi Oy

14.00

KKV:n rooli hankintojen valvonnassa

Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

14.45

Iltapäiväkahvi

15.00

Viimeaikainen oikeuskäytäntö

Asianajaja Mika Pohjonen, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

15.45

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa