Tunnistatko jäämistösuunnittelun mahdollisuudet ja sudenkuopat?

Seminaarissa asiantuntijat tarjoavat käytännön näkökulmasta neuvoja omaisuuden sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen. Näiden konkreettisten keinojen (esim. vakuutusinstrumentti, edunvalvonta) avulla voidaan pyrkiä jäämistön jakautumisen ja siihen liittyvien veroseuraamusten kannalta optimaaliseen lopputulokseen.

Käsiteltäviä aiheita lähestytään sekä siviilioikeuden että verotuksen näkökulmasta. Seminaarissa opitaan myös tunnistamaan toimintatapoja, jotka vaarantavat onnistuneen omaisuuden sukupolvenvaihdoksen.

Seminaarin teemoina muun muassa:

 • Jäämistösuunnittelun instrumentit
 • Lakiosasäännöstö ja jäämistösuunnittelu
 • Edunvalvonta ja jäämistösuunnittelu
 • Vakuutusinstrumentti ja testamentti.

Seminaarin luennoitsijoina:

Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto
Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Dosentti, KTT Timo Räbinä, Helsingin yliopisto.

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Seminaarin hinta on 495 € + alv 24 %, kun ilmoittaudut tilaisuuteen 3.8. mennessä koodilla VIP0310. Yksityisen sektorin normaalihinta on 730 € ja julkisen sektorin ja Lakimiesliiton jäsenen hinta on 547,50 € (hintoihin lisätään alv 24 %).

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Johdanto päivään

 • Jäämistösuunnittelun mahdollisuudet ja ongelmat

Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

 

 • Yksityisoikeuden näkökulma; esimerkkinä testamentin ja vakuutussopimuksen suhteet

Professori Ahti Saarenpää

 

 • Kansainvälisen yksityisoikeuden näkökulma; esimerkkinä asunto Espanjassa ja Floridassa

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

 

 • Verosuunnittelun näkökulma; esimerkkinä veronkierron rajat

Dosentti, KTT Timo Räbinä, Helsingin yliopisto 

10.15

Tauko

10.35

Lesken aseman suunnittelu

 • Avoliitto-oikeudelliset välineet
 • Jäämistöoikeudelliset välineet
 • Ulkomaisen asumisen ja omistuksen huomioon ottaminen
 • Lesken asema verotuksen näkökulmasta

Professori Ahti Saarenpää
Professori Tuulikki Mikkola
Dosentti, KTT Timo Räbinä

12.30

Lounas

13.15

Edunvalvonta ja jäämistösuunnittelu

 • Staattisesta dynaamiseen testamenttiin
 • Keskinäisen testamentin ongelmat
 • Rahastot ja trustit
 • Testamentti ja ulkomainen omistus
 • Testamentit ja verotus

Professori Ahti Saarenpää
Professori Tuulikki Mikkola
Dosentti, KTT Timo Räbinä

14.15

Kahvitauko

14.35

Testamenttioikeuden, rahastojen ja trustien mahdollisuudet ja vaarat

 • Staattisesta dynaamiseen testamenttiin
 • Keskinäisen testamentin ongelmat
 • Rahastot ja trustit
 • Testamentti ja ulkomainen omistus
 • Testamentit ja verotus

Professori Ahti Saarenpää
Professori Tuulikki Mikkola
Dosentti, KTT Timo Räbinä

16.15

Luennoitsijoiden loppuyhteenvedot ja tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

 

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Ennakkoilmoittautujan etuhinta (voimassa 3.8. saakka)

Seminaari

Hinta:

495 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa