Perintöihin liittyvät riidat ovat usein laajoja kokonaisuuksia. Seminaarin alussa keskitytään selvittämään perillisasemaa ja itse jakoa koskevia tukintatilanteita. Ennakkoperintöriitoja tarkastellaan kattavasti ottaen huomioon myös lesken rooli ennakoissa. Myös muita perittävän elinaikaisia luovutuksia tarkastellaan päivän aikana syvällisesti. Jäämistöriitojen tärkeitä prosessikysymyksiä tarkastelee oikeusneuvos emeritus Pertti Välimäki uusimman tutkimuksensa ja oikeuskäytännön valossa.

Seminaarin asiantuntijoina:

OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy, pj.
Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
Siviilioikeuden dosentti, oikeusneuvos emeritus Pertti Välimäki

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy

9.00

Osakkuuden ja perinnönjaon riitautuminen

 • Perinnöttömäksi tekeminen ja oikeuden vanhentuminen – tulkintatilanteet
 • Perinnöstä luopumisen ja sijaantulon tulkintatilanteet ja pätemättömyys
 • perimys adoptiotilanteissa
 • Perinnönjako lain mukaan, sopimisen vapaus ja sopimuksen riitautus
 • Osittaisten perinnönjakojen huomiointi ja lopullinen jako

OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy

10.15

Tauko

10.30

Ennakkoperintöriidat

 • Onko kyseessä ennakkoperintö vai muu luovutus
 • Ennakkoperinnöt ja testamenttimääräykset
 • Henkivakuutusmaksujen erityissääntely
 • Leski ja ennakkoperinnöt – AL 94a § ja PK 6:1.2 selkokielellä
 • Lakiosan täydennys – milloin ja kuinka paljon voi vaatia

OTT, yliopistonlehtori, lakimies Pekka Tuunainen, Helsingin yliopisto ja Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy

12.00

Lounas

13.00

Perintö- ja ositusriidan peruskysymykset

 • Oikean oikeustien ongelma: toimituksen käynnistäminen vai kannetie
 • Passiviteettikysymykset: koska toimitus on viimeistään käynnistettävä ja koska sopimusta on viimeistään moitittava
 • Kanteen nostaminen: ketkä vastaajiksi; vaatimis- ja väittämistaakan sekä prekluusion ansojen välttäminen

Siviilioikeuden dosentti, oikeusneuvos emeritus Pertti Välimäki

14.15

Iltapäiväkahvi

14.30

Jäämistöön kuuluvaa omaisuutta ja perittävän elinaikaisia luovutuksia koskevat riidat 

 • Omistussuhteiden määräytyminen, jäämistöomaisuuden täsmentäminen
 • Täytetyn ja täyttämättömän lahjan välinen rajanveto –  kuolemanvaraislahja vai lahjanlupaus
 • Suosiolahja ja testamenttiin rinnastuva lahja – miten tulkitaan?
 • Ennakkoluovutusten arvostaminen ja sen keskeinen merkitys

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

15.30

Riitojen kansainväliset kytkennät   

 • Sovellettava laki riidan kannalta
 • Oikeuspaikkasopimus
 • Sovellettavan lain selvittäminen
 • Ordre public

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

16.15

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 26.9. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

STREAMJ (julkinen sektori)
STREAMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi.

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu

Lisätietoa