Mitä tapahtuu sopimussuhteille insolvenssitilanteissa: kuinka laaja on konkurssipesän valintaoikeus ja mitkä ovat velallisen sopimuskumppanin oikeudet? Entä mitä on huomioitava massavelan osalta? Insolvenssipäivässä käsitellään mm. näitä teemoja sekä myös itsekriminointisuojaan liittyvän oikeuskäytännön kehitystä ja käytännön tilanteita. Lisäksi tarkastellaan erityistarkastuksia ja tyypillisiä haasteita tarkastustyössä sekä kohdeyhtiön että velkojan näkökulmasta. Saamme myös ajankohtaiskatsauksen Konkurssiasiamiehen toimiston käytännön työssä esiin tulleisiin asioihin.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Lainsäädäntökatsaus: katsaus valmisteilla oleviin hankkeisiin
 • Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen
 • Sopimussuhteiden jatkuvuus insolvenssitilanteessa
 • Mitä uutta itsekriminointisuojassa?
 • Konkurssiasiamiehen toimiston käytännön työssä esiin tulleita asioita.

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy.

Asiantuntijoina:

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö
Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto
Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto
OTM, KTM, osakas Tytti Saarinen, RSM Finland Oy
Asianvalvoja Eeva Tuominen, Verohallinto, Oikeudellinen perintäyksikkö

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.05

Kokemuksia insolvenssimenettelyistä/ käytännössä esiin tulleita asioita konkurssiasiamiehen toimiston näkökulmasta

Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto

10.00

Itsekriminointisuojan kehitys ja nykytila

 • tilanne ennen vuotta 2009
 • EIT Marttinen v. Suomi ja sen seuraukset
 • sääntely ulosotossa ja konkurssissa
 • vaikenemis- vai valehteluoikeus?

Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

10.45

Tauko

11.00

Sopimussuhteiden jatkuvuus insolvenssitilanteissa

 • konkurssipesän valintaoikeus ja velallisen sopimuskumppanin oikeudet
 • massavelkakysymyksiä
 • sopimusten jatkuvuus yrityssaneerauksessa
 • saneerausvelallisen erityinen irtisanomisoikeus eräissä sopimuksissa

Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

12.15

Lounas

13.15

Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen

 • erityistarkastus prosessina
 • tyypilliset haasteet tarkastustyössä
 • väärinkäytösten tunnistaminen
  • väärinkäytösten taloudellinen merkitys
  • taloudellisten väärinkäytösten päätyypit
  • tyypilliset väärinkäytöksen riskitekijät
  • toiminta väärinkäytöksen havaitsemisen jälkeen

OTM, KTM, osakas Tytti Saarinen, RSM Finland Oy

Kommenttipuheenvuoro velkojan käytännön näkökulmasta
Asianvalvoja Eeva Tuominen, Verohallinto, Oikeudellinen perintäyksikkö

15.00

Kahvitauko

15.15

Lainsäädäntökatsaus: katsaus valmisteilla oleviin hankkeisiin

 • konkurssilain tarkistaminen
 • ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen
 • direktiiviehdotus yrityssaneerauksesta ja yrittäjän toisesta mahdollisuudesta
 • selvitys yrittäjän vapautumisesta veloista
 • selvitys velkakonversiosta

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

16.15

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa