Seminaarissa pyritään löytämään keinoja käytännön pesänhoitotilanteita varten.

SEMINAARIN OHJELMASSA MUUN MUASSA:

 • Yhtiön etu – velkojansuojan ja osakkeenomistajien edun ristivedossa?
 • Maksukyvyttömyyden määrittelystä käytännössä
 • Insolvenssioikeuden oikeustapauskatsaus, mm. kuittausoikeus konkurssissa
 • Prosessinäkökulma insolvenssioikeuteen
 • Mitä konkurssipesän ja vastaajan tulee huomioida kun kyse on EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukaisesta takaisinsaannista?
 • Konkurssiasiamiehen toimiston käytännön työssä esiin tulleita asioita.

#insolvenssipäivä

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.05

Kokemuksia insolvenssimenettelyistä/käytännössä esiin tulleita asioita Konkurssiasiamiehen toimiston näkökulmasta

Konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen, Konkurssiasiamiehen toimisto

9.45

Yhtiön etu - velkojansuojan ja osakkeenomistajien edun ristivedossa

 • Mitkä seikat liittyvät yhtiön edun hahmottamiseen – kuka määrittää yhtiön edun?
 • Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus – teoreettinen näkökulma?
 • Mikä on toiminnan jatkuvuuden ja maksunsaantijärjestyksen merkitys – praktinen näkökulma?
 • Institutionaalisen kehikon ja varojen käytön lainmukaisuuden merkitys?
 • Viimeaikaisia välähdyksiä yhtiö- ja oikeuskäytännöstä

Professori Seppo Villa, Helsingin yliopisto

10.45

Tauko

11.00

Maksukyvyttömyyden määrittelystä käytännössä

OTM, KTM, osakas Tytti Saarinen, RSM Finland Accounting Oy

12.00

Lounas

13.00

EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukainen takaisinsaantiprosessi käytännössä

 • EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukaisen takaisinsaantiprosessin erityispiirteet
 • Kanne- ja vastustamisperusteiden sekä väitteiden muotoilu
 • Näyttötaakan jakautuminen
 • Todisteluun ja asiantuntijalausunnon tilaamiseen liittyvät kysymykset
 • Kustannukset ja prosessiekonomia konkurssipesän ja vastaajan näkökulmasta

Asianajaja Mikko Kontturi, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

14.15

Tauko

14.30

KKO:n ratkaisuja ja muita tapauksia hovioikeuskäytännöstä

Asianajaja Nina Aganimov, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

 

15.30

Prosessinäkökulma insolvenssioikeuteen

 • prosessuaalisten esikysymysten ratkaisemisesta
 • ulkomailla olevan todistajan kuuleminen etäyhteyden välityksellä
 • kirjallisten todistajanlausuntojen käyttäminen tuomioistuimessa asianosaisten suostumuksella

Hovioikeudenneuvos Jussi Heiskanen, Helsingin hovioikeus

16.30

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)almamedia.fi