Miten selviytyä insolvenssitilanteiden haasteista?

Mikä on konsernitilien käyttöala ja miten konsernitili käyttäytyy insolvenssitilanteissa? Mikä on omistajanvaihdoksen merkitys saneerausohjelman ja sen toteutumisedellytysten arvioinnin kannalta? Entä mitä on huomioitava lainvalinnassa EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukaan?

Insolvenssipäivässä käsitellään mm. näitä teemoja sekä erityistarkastuksia liittyen osakeyhtiölain vastaisuuksiin ja takaisinsaantiperusteiden kartoittamiseen, väärinkäytösten tunnistamiseen, väärinkäytösriskin määrittelyyn ja vastuukysymyksiin. Konkurssiasiamiehen toimiston ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan pesänhoitajien käytäntöjä konkurssin päätyttyä tehtävissä lopputilityksissä sekä uutta yhteistyömallia rikosprosessissa ja erityistarkastuksissa.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Rikosprosessin ja  erityistarkastustoiminnan uusi yhteistyömalli: mitä tulee huomioida eri osapuolten kannalta?
 • Luottojen uudelleenjärjestelyt takaisinsaannin ja OYL:n kannalta
 • Lainvalinta EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukaan
 • Käytännön kokemuksia konsernitileistä insolvenssitilanteissa
 • Emo- tai tytäryhtiön insolvenssitilanne – konkurssi, yrityssaneeraus
 • Yritysjärjestelyt saneerausmenettelyssä
 • Konkurssiasiamiehen toimiston käytännön työssä esiin tulleita asioita
 • Lainsäädäntökatsaus: valmisteilla olevat hankkeet, mm. konkurssilain uudistaminen

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy.

Asiantuntijoina:

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö
Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto
Senior Legal Counsel Jarmo Hyvärinen, Nordea Bank
Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto
Asianajaja Robert Peldán, Borenius Asianajotoimisto Oy
Director Tytti Saarinen, Forensic Risk Alliance
Toimitusjohtaja, KHT Seppo Suontausta, RSM Finland Oy

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Käytännön kokemuksia insolvenssimenettelyistä konkurssiasiamiehen toimiston näkökulmasta

 • Muun muassa jälkiselvityksiä koskevat käytännöt sekä uusi yhteistyömalli rikosprosessin ja erityistarkastustoiminnan tehostamiseksi

Konkurssiasiamies Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto

10.00

Lainsäädäntökatsaus

 • konkurssilain uudistaminen
 • direktiivi yrityksen saneerauksesta ja velkavastuusta vapautumisesta

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

10.30

Tauko

10.45

Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen

 • toimintatavat suorittamisessa sekä tyyppihavainnot osakeyhtiölain ja takaisinsaannin kannalta
 • osakeyhtiölain vastaisuudet: tyypilliset tilanteet pienyrityksissä, keskisuurissa ja isoissa yrityksissä
 • takaisinsaantiperusteiden kartoittaminen ja tyypilliset takaisinsaantiperusteet
 • vanhojen luottojen uudelleenjärjestelyt takaisinsaannin ja osakeyhtiölain kannalta case-esimerkein
 • rikosprosessin ja erityistarkastustoiminnan uusi yhteistyömalli erityistarkastuksen tekijän näkökulmasta.

Director Tytti Saarinen, Forensic Risk Alliance
Toimitusjohtaja, KHT Seppo Suontausta, RSM Finland Oy

11.30

Lounas

12.30

Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen (jatkuu)

13.15

Käytännön kokemuksia konsernitileistä insolvenssitilanteissa

 • Konsernitilien käyttöala käytännössä
 • Konsernitilin osapuolet ja tiliä koskevat sopimukset, yhtiöiden päätökset
 • Konsernitilin osallisten oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
 • Emo- tai tytäryhtiön insolvenssitilanne – konkurssi, yrityssaneeraus
 • Yhtiöiden välillä muodostuvat velkasuhteet
 • Oikeuskäytännöstä konsernitiliasioissa

Senior Legal Counsel Jarmo Hyvärinen, Nordea Bank

14.15

Tauko

14.30

Omistajanvaihdokset ja yritysjärjestelyt saneerausmenettelyssä

 • toiminnan tervehdyttämiseksi tarkoitetut toimenpiteet
 • velkajärjestelyn keinot
 • omistajanvaihdoksen merkitys saneerausohjelman ja sen toteutumisedellytysten arvioinnin kannalta
 • yritysjärjestelyt saneerausmenettelyssä
 • Change of control -ehdoista saneerausmenettelyssä

Asianajaja Robert Peldán, Borenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Lainvalinta EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukaan

 • sopimusvapaus
 • lex concursus
 • esineoikeuksien suoja ja muut suorat poikkeukset aloitusvaltion laista
 • ”turvasatamat”

Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

16.15

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 18.9. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)almamedia.fi