Kieli on entistä tärkeämpi viestintäväline. Siksi sopivien sanavalintojen tekeminen sekä oikeinkirjoituksen ja sovittujen merkitsemistapojen osaaminen ovat keskeisessä asemassa. Kirjoitusvirheet ja lukijalle oudot sanat luovat kielteistä kuvaa lähettäjästä ja koko työyhteisöstä.

Hauskaa kielenhuoltoa! Kirjoittamisen opit -seminaarissa käydään läpi kirjoittamisen työvaiheet vaihe vaiheelta. Seminaari sopii kaikille työssään kirjoittaville. tekstit voivat olla asiakirjoja, sähköposteja tai markkinointimateriaaleja ja kaikkea siltä väliltä.

  • viestinnälliset tavoitteet: Mitä? Kenelle? Miksi?
  • suunnittelua: mm. aineiston rajaaminen ja kohderyhmän määrittely
  • sisällön ideointi
  • jäsentely ja esittämisjärjestys
  • luonnoksen kirjoittaminen

Seminaarin kouluttajalla Fil. maist. Marsa Luukkosella on pitkä kokemus työelämästä ja sen erilaisista teksteistä, sillä hän on ollut 18 vuotta toimittajana ja tiedottajana kustannustalossa. Vuodesta 1989 hän on ollut itsenäinen suomen kielen, kirjoittamisen ja viestinnän kouluttaja ja kohdannut työssään mitä erilaisimpia kirjoittajia, tekstilajeja ja kirjallisen viestinnän ilmiöitä.

Jaa kokemuksia ja verkostoidu: #hauskaakielenhuoltoa #Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

Kouluttajana FM Marsa Luukkonen

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Kirjoittaminen on monivaiheista työtä

Käymme kirjoitusprosessin eli kirjoittamisen työvaiheet läpi vaihe vaiheelta.

10.15

Tauko

10.30

Käsittelemme tekstin

1) viestinnällistä tavoitetta ja vastaamme kysymyksiin
Mitä? Kenelle? Miksi? Milloin? Missä?
2) suunnittelua (aineiston rajaamista, näkökulman valintaa, kohderyhmän määrittelyä, tyyliä ja sävyä)
3) sisällön ideointia

12.00

Lounas

13.00

Jatkamme kirjoitusprosessin työvaiheiden läpikäyntiä

4) jäsentelyä ja esittämisjärjestystä
5) luonnoksen kirjoittamista.

 

14.00

Kahvitauko

14.20

Opettelemme käyttämään ydinvirke—tukivirkkeet-tekniikkaa kappaleen laatimisessa.

* Päivän aikana puhumme eri tekstilajeista (mm. tiedotteista, lehtijutuista, asiakirjateksteistä, verkkoteksteistä, sähköpostista), otsikoinnista, aloituksesta, palautteen pyytämisestä ja mukaan otettavien asioiden valinnasta.
* Tarkastelemme tekstien tehokkuutta sekä opimme muokkaamaan omia tekstejämme ja antamaan palautetta toisten laatimista teksteistä.
* Lopuksi taltutamme tekstitauteja eli tarkastelemme esimerkkien avulla epätäsmällisiä ilmauksia, määriteröykkiöitä, sanajärjestystä, lauseenvastikkeiden käyttöä ym. lauseopin kysymyksiä.

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

665 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

498,75 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Jemmi Rantanen

+358 50 309 8546
jemmi.rantanen(a)almamedia.fi