Kieli on entistä tärkeämpi viestintäväline. Siksi sopivien sanavalintojen tekeminen sekä oikeinkirjoituksen ja sovittujen merkitsemistapojen osaaminen ovat keskeisessä asemassa. Kirjoitusvirheet ja lukijalle oudot sanat luovat kielteistä kuvaa lähettäjästä ja koko työyhteisöstä.

Hauskaa kielenhuoltoa! 1 ja 2 –seminaarit sopivat kaikille työssään kirjoittaville. Kielenhuollon taidot ja vaatimukset ovat työelämässä kaikille samat olipa kyseessä mikä kirjoittamisen laji tai julkaisumuoto tahansa.

Ilmoittaudu molempiin seminaareihin, saat ne yhteishintaan 950 € + alv 24 % Yhteishinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Hauskaa kielenhuoltoa! 1, 15.11.2017

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Uudissanat, termit, muotisanat ja kapulakieliset ilmaukset
 • Suomen kielen lautakunnan uusimmat suositukset
 • Nimiasut ja alkukirjaimet
 • Sijamuotopulmat
 • Yhdyssanojen kiperimmät kysymykset
 • Lisäksi laitamme merkit paikoilleen ja taivutamme lyhenteet ja numerot oikein

Hauskaa kielenhuoltoa! 2, 6.2.2018

Seminaarissa käydään läpi kirjoittamisen työvaiheet vaihe vaiheelta

 • viestinnälliset tavoitteet: Mitä? Kenelle? Miksi?
 • suunnitelua: mm. aineiston rajaaminen ja kohderyhmän määrittely
 • sisällön ideointi
 • jäsentely ja esittämisjärjestys
 • luonnoksen kirjoittaminen

Seminaarin kouluttajalla Fil. maist. Marsa Luukkosella on pitkä kokemus työelämästä ja sen erilaisista teksteistä, sillä hän on ollut 18 vuotta toimittajana ja tiedottajana kustannustalossa. Vuodesta 1989 hän on ollut itsenäinen suomen kielen, kirjoittamisen ja viestinnän kouluttaja ja kohdannut työssään mitä erilaisimpia kirjoittajia, tekstilajeja ja kirjallisen viestinnän ilmiöitä.

Seminaarisarjan hintaan sisältyy Marsa Luukkosen kirja Hauskaa kielenhuoltoa! – Kielenhuollon opas (arvo 52,40 €).

Seminaarin hinnat

Ilmoittaudu molempiin Hauskaa kielenhuoltoa! -seminaareihin, saat ne yhteishintaan 9050 € + alv 24 %. Yhteishinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Seminaarisarjan hintaan sisältyy Marsa Luukkosen kirja Hauskaa kielenhuoltoa! – Kielenhuollon opas (arvo 52,40 €).

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

950 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

950 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu