Erilaiset häiriötilanteet kuten alisuoriutuminen, asiaton käyttäytyminen, yhteistyökyvyttömyys, luottamuspula ja työkyvyn alentuminen aiheuttavat ongelmatilanteita monella työpaikalla. Seminaarissa käsitellään käytännön näkökulmasta työelämässä esille tulevia häiriötilanteita ja niihin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena on sekä työntekijän että työnantajan edustajan käyttäytyminen. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan muun muassa sairauksia, jotka eivät aiheuta poissaoloja, mutta kaikkea muuta työpaikan arjessa.

Seminaarin aiheina muun muassa:

 • Asiaton käyttäytyminen
 • Yhteistyökyvyttömyys, luottamuspula
 • Alisuoriutuminen, aikaansaamattomuus – miten havaitaan ja miten puututaan?
 • Työkyvyn alentuminen (sairaus, muu peruste) – miten arvioidaan terveyden vaarantumista?
 • Kiusaaja, kiusattu, mahdollistaja – miksi epäasiallinen kohtelu saattaa jatkua työpaikalla pitkään?

Osallistu keskusteluun somessa #Häiriöttyössä @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto)

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

9.10

Häiriötilanteet työpaikalla: mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä käyttäytymistä ja menettelyä? Miten epäasiallisuuden tunnistaa?

 • työnantajan lojaliteettivelvollisuus, yleinen huolehtimisvelvoite ja muut työturvallisuusvelvoitteet
 • työntekijän velvollisuudet
 • työympäristön epäkohtien tunnistaminen
  • asiallisen ja asiattoman raja, työyhteisökohtaiset erot?

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

10.30

Tauko

10.45

Miksi ja miten työnantajan tulee puuttua häiriötekijöihin työssä – käytäntöjä ja ratkaisuja eri näkökulmista

Työnantajan toimintavelvollisuus työturvallisuuslain perusteella

 • miten ja missä vaiheessa?

OTT, työ ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

11.30

Kiusaaja, kiusattu, mahdollistaja - miksi epäasiallinen kohtelu saattaa jatkua työpaikalla pitkään, miksi siihen voi olla vaikea puuttua?

Psykologian tohtori, johtava asiantuntija Maarit Vartia, Työterveyslaitos

12.15

Lounas

13.00

Työ ei suju odotusten mukaan, tuloksia ei synny

 • miten havaita aikaansaamattomuus ja alisuoriutuminen?
 • miten normaalijoutuisuus voidaan määritellä?
 • mistä tai kenestä huono tulos johtuu?
 • miten alisuoriutumiseen voi puuttua?

Asianajaja, osakas Anu Waaralinna, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

14.00

Kahvitauko

14.15

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

 • psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • haitallisen työkuormituksen vähentäminen työpaikalla
 • työnantajan toimintavelvollisuus kun työntekijä kuormittuu työssään (työturvallisuuslain 25§)

Ylitarkastaja Jenny Rintala, Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

15.15

Terveyden vaarantuminen työssä – miten terveys voi vaarantua ja miten sitä arvioidaan?

 • yksilökohtaiset erot
 • onko jäätävä sairauslomalle, jotta voi osoittaa terveyden vaarantuneen?

Ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Kimmo Tarvainen, Työterveyslaitos

16.15

Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi

+358 50 303 0808
johanna.hirvi(a)almamedia.fi