Erilaiset häiriöt ja konfliktit kuten alisuoriutuminen, asiaton käyttäytyminen, yhteistyökyvyttömyys, luottamuspula ja työkyvyn alentuminen aiheuttavat ongelmia monella työpaikalla. Seminaarissa käsitellään käytännön näkökulmasta työelämässä esille tulevia häiriöitä ja konflikteja ja niihin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena on sekä työntekijän että työnantajan edustajan käyttäytyminen. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan muun muassa psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja arviointintiin liittyviä tekijöitä sekä ongelmien kohtaamiseen ja käsittelyyn liittyviä käytäntöjä työyhteisössä.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja ja kysymyksiä:

 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
 • Yli- ja alikuormitus, liian lyhyt tai pitkä työaika
 • Miten havaita aikaansaamattomuus ja alisuoriutuminen?
 • Miten alisuoriutumiseen voi puuttua?
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät
 • Mitä jokaisen työnantajan on tiedettävä hyvän ja toimivan työilmapiirin juridisesta perustasta?
 • Mikä on työturvallisuuslaissa tarkoitettua häirintää ja epäasiallista kohtelua?
 • Ongelmien kohtaaminen ja käsittely työyhteisössä.

Seminaarin asiantuntijoina:

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, puheenjohtaja
Professori Seppo Koskinen, Turun yliopisto
Asianajaja Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy
Ylitarkastaja Jenny Rintala, Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman  kuudes jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdanto päivän teemoihin

9.15

Häiriötilanteet työpaikalla: mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä käyttäytymistä ja menettelyä? Miten epäasiallisuuden tunnistaa?

 • työnantajan lojaliteettivelvollisuus, yleinen huolehtimisvelvoite ja muut työturvallisuusvelvoitteet
 • työntekijän velvollisuudet
 • työympäristön epäkohtien tunnistaminen
  • asiallisen ja asiattoman raja, työyhteisökohtaiset erot?
 • epäasiallinen kohtelu ja häirintä

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

10.30

Tauko

10.45

Miksi ja miten työnantajan tulee puuttua häiriötekijöihin työssä – käytäntöjä ja ratkaisuja eri näkökulmista

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

11.30

Lounas

12.15

Liian vähän, liian hitaasti - työ ei suju odotusten mukaan, tuloksia ei synny

 • miten havaita aikaansaamattomuus ja alisuoriutuminen?
 • miten normaalijoutuisuus voidaan määritellä?
 • mistä tai kenestä huono tulos johtuu?
 • miten alisuoriutumiseen voi puuttua?

Asianajaja Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy

13.30

Kahvitauko

13.45

Ongelmien kohtaaminen ja käsittely työyhteisössä - työyhteisösovittelu

Professori Seppo Koskinen, Turun yliopisto

14.45

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

 • psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • haitallisen työkuormituksen vähentäminen työpaikalla
 • työnantajan toimintavelvollisuus kun työntekijä kuormittuu työssään (työturvallisuuslain 25§)

Ylitarkastaja Jenny Rintala, Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

16.00

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu