Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja käyttöön tulee uusia eläkemuotoja.

Seminaarissa opit eläkejärjestelmämme perusperiaatteet sekä työeläkkeiden rahoituksen pääperiaatteet. Lisäksi saat tietoa vapaaehtoisista lisäeläkkeistä, lakisääteisistä vakuutuksista sekä työterveysjohtamisen vaikutuksista henkilöstön työkykyyn, työhyvinvointiin ja yrityksen kustannuksiin, esimerkkinä Stora Enson toimintatapa. Seminaarissa selviää myös miten EU-sääntely vaikuttaa eläkejärjestelyihin ja mitä se tarkoittaa työnantajan kannalta. Edelleen seminaarissa käsitellään sitä, miten muutokset vaikuttavat jo annettuihin eläkelupauksiin ja millaisia seikkoja näiden osalta tulisi huomioida.

Seminaarin luennoitsijoina:

Matemaatikko Meeri Kesälä, Eläketurvakeskus
Toimitusjohtaja Jani Mikkola, Innova Palvelut Oy
Asianajaja Tomi Luukkainen, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Toimitusjohtaja Pia Santavirta, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
Ratkaisupäällikkö Monika Sievänen, Eläketurvakeskus
Director (Pension Ins. & Health Management) Leena Väänänen, Stora Enso Oyj

Tervetuloa kuulemaan ja oppimaan alan asiantuntijoilta.

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #eläkkeethenkilöstösuunnittelussa @Lakikoulutus

  

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii ratkaisupäällikkö Monika Sievänen, Eläketurvakeskus

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Lainsäädäntöpohja ja työeläkejärjestelmä

 • Työsopimuslain ja työsuhteiden vaikutus eläkkeisiin
 • Eläkelainsäädännön pääkohdat, työntekijän eläkelaki
 • Eri viranomaisten roolit
 • Eläkekuntoutus
 • Eläkkeisiin liittyviä muita sosiaaliturvan yksityiskohtia

 Suomalaisen eläkejärjestelmän perusperiaatteita

 • Eläkelajit, eläkeikä
 • Eläkkeen suuruuden määräytyminen
 • Varhaisen eläköitymisen vaikutus eläkkeen määrään
 • Viimeisten työvuosien vaikutus eläkkeen määrään

Asianajaja Tomi Luukkainen, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

9.45

Työeläkkeiden rahoitus

 • Rahoituksen pääperiaatteet
 • Työeläkemaksun rakenne
 • Työkyvyttömyyseläkkeen rahoitus
 • Eläkeuudistuksen vaikutukset

Matemaatikko Meeri Kesälä, Eläketurvakeskus

10.30

Tauko

10.45

Eläkkeen perustana oleva työansio

 • Mikä on TyEL:n 70 §:ssä tarkoitettua eläketyöansiota ja mikä ei ole
 • Eläketyöansion ja veron ennakonpidätysvelvollisuuden suhde

 Eläketyöansio erityistilanteissa

 • Lomautus ja irtisanominen sekä työntekovelvoitteen vaikutus
 • Työsuhteen päättämisen yhteydessä maksetut suoritukset ja kertakorvaukset
 • Kustannusten korvaukset

Maksu- ja ansaintaperiaate eläketyöansion ja siihen liittyvien velvoitteiden kannalta

 Ratkaisupäällikkö Monika Sievänen

11.30

Lounas

12.15

Edellinen esitys jatkuu

13.00

Suomalainen kokonaiseläketurva – Miten EU-sääntely ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen siihen vaikuttaa?

 • Suomalaisen kokonaiseläketurvan käsite
  • Miten suomalainen kokonaiseläketurva eroaa muiden EU-maiden eläkejärjestelyistä?
 • Miten EU-sääntely vaikuttaa lakisääteisiin eläkkeisiin ja ammatillisiin lisäeläkejärjestelyihin?
  • Ajankohtaiset eläkkeisiin liittyvät EU-hankkeet
  • Onko Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella (EIOPA) valtaa vaikuttaa eläkejärjestelmiin?

Toimitusjohtaja Pia Santavirta, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

14.00

Iltapäiväkahvi

14.15

Lisäeläkkeet palkitsemisen ja varautumisen näkökulmasta

 • Palkitsemisen kokonaisuus ja eläke-edut
 • Voiko eläköitymisen ottaa haltuun
 • Käytännön esimerkkejä yritysten ratkaisuista

Toimitusjohtaja Jani Mikkola, Innova Palvelut Oy

15.00

Lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvät järjestelyt ja näistä muodostuvien kustannusten määräytyminen ja kustannuksiin vaikuttaminen

 • Vakuutustaloudellinen näkökulma
 • Vaikuttavuutta tietoisilla valinnoilla ja päätöksenteolla
 • Kustannusvertailua ja kustannusten hallintaa
 • Miten työkyvyttömyyden kustannukset näkyvät yrityksessä?

Director (Pension Ins. & Health Management) Leena Väänänen, Stora Enso Oyj

15.45

Terveysjohtaminen/case Stora Enso

 • Terveysjohtamisen periaatteet ja tekijät
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Työkykykoordinaattorin rooli yrityksen ja työterveyshuollon yhteyshenkilönä

Director (Pension Ins. & Health Management) Leena Väänänen, Stora Enso Oyj

16.30

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi

+358 50 303 0808
johanna.hirvi(a)almamedia.fi