Seminaarissa syvennytään perinnönjaossa ja osituksessa esiintyviin ja hankaliin omaisuuden arvostuskysymyksiin. Nämä liittyvät muun muassa hallintaoikeuksiin, lunastuslausekkeisiin ja veroihin. Omaisuuden arvon muutokset ja testamenttimääräykset omaisuuden arvosta voivat olla myös haastavia ratkaista. Osituksessa ja jaossa osapuolten keskinäiset omistusoikeusriidat ratkaistaan toimitusmenettelyssä, ja niihin voi liittyä merkittäviä taloudellisia intressejä. Omistuskysymyksiin ja ratkaisujen oikeusvaikutuksiin syvennytään päivän aikana kattavasti. Samoin otetaan huomioon omaisuudesta kertyvän tuoton asema osana ositus- ja perinnönjakoratkaisua sekä suhteessa leskeen.

Seminaarin asiantuntijoina:
Perhe- ja jäämistöoikeuden professori Antti Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto
OTT, lakimies Pekka Tuunainen, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

Osallistu keskusteluun somessa #Arvostuskysymyksetjaossa @Lakikoulutus

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii OTT, lakimies Pekka Tuunainen, Lakiasiaintoimisto Pekka Tuunainen

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Omaisuuden arvo perinnönjaossa ja osituksessa

 • mikä omaisuus arvostetaan?
 • omaisuuden muutos ja arvonmuutokset
 • arvostushetken valinta
 • käypä arvo lähtökohtana – kenen kädessä?
 • hallintaoikeuksien ja muiden rasitusten merkitys
 • oikeuksien arvo
 • ennakkoperintöjen arvostaminen

OTT Pekka Tuunainen

10.30

Tauko

10.45

Omaisuuden arvo perinnönjaossa ja osituksessa

 • arvosta määrääminen testamentilla
 • lahjansaajan palautusvastuun määrä
 • kenelle kuuluu tuotto ja sen arvostaminen
 • AL:n vastikkeiden arvo
 • avioehtosopimuksen merkitys arvon ja tuoton osalta

OTT Pekka Tuunainen

12.00

Lounas

13.00

Veron vaikutus arvoon ja omaisuuden valintaan

 • realisoitunut verovelka
 • erityisesti luovutusvoittoveron huomioiminen
 • veron merkitys osituksessa ja tasingon valinnassa
 • onko verolla merkitystä esineelliseen jakoon

Professori Antti Kolehmainen 

14.00

Omistusoikeuden riitautuminen ja ratkaisut

 • omistuskysymykset perhevarallisuusoikeudessa
 • rahoituksen ja sopimusten merkitys
 • pesänselvittäjän ratkaisu ja oikeusvaikutukset
 • pesänjakajan laaja toimivalta
 • selvittäjän ja jakajan ratkaisun riitauttaminen
 • tuoretta oikeuskäytäntöä

OTT Pekka Tuunainen

14.45

Iltapäiväkahvi

15.00

Yhtiöiden arvostaminen ja omistajien sopimukset

 • arvostusmenetelmistä
 • omistajan henkilökohtaisen ammattitaidon merkitys
 • lunastus- ja etuosto-oikeus perintötilanteissa
 • lunastuslausekkeen määräykset arvosta
 • avioehto yhtiöstä osakassopimuksen perusteella

Professori Antti Kolehmainen

16.00

Kommentti: osakassopimuksen perintöoikeudellinen tehokkuus – missä menee testamentin ja perintösopimuksen raja

OTT Pekka Tuunainen

16.15

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi

+358 50 303 0808
johanna.hirvi(a)almamedia.fi