Milloin suostumus henkilötietojen käsittelyyn vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja miten toteuttaa sähköinen luvanhallinta käytännössä?

Datan analytiikka, profilointi ja anonymisointi, arkaluontoiset henkilötiedot – miten ottaa riskit huomioon prosesseissa?

Miten kartoittaa asetuksen aiheuttamat muutospaineet ajoissa ja kohdata vaatimukset 2018 mennessä?

Erilaiset älytuotteet ja -sovellukset ovat arkipäivää ja dataa kerätään ennennäkemättömän laajalti, mutta kuka saa tietoa hyödyntää ja miten?

Tietosuoja-asetus päivittää ja uudistaa periaatteita, joilla taataan oikeus henkilötietojen suojaan. Tietosuojatakeet (Privacy by Desing ja Privacy by Default) on otettava huomioon jo palveluita ja tuotteita suunnitellessa, mutta myös laajemmin liiketoiminnan kehittämisessä ja muutostarpeiden kartoitus on aloitettava ajoissa!

Tietosuojaa rakennetaan yhdessä ja eri osaamisalojen rajat ylittävä seminaari on tarkoitettu kaikille uudistuvasta tietosuojasta kiinnostuneille teknologia- ja lakiosaajille. Tule syventämään osaamisesi uusien vaatimusten mukaiseksi!

Seminaarissa keskustellaan siitä, miten kohdata tietosuoja-asetuksen uudet toimintaperiaatteet tietosuojaehtojen ja ohjeistusten lisäksi käytännön ja teknologioiden tasolla. Saat myös käytännön työkaluja, joilla kartoittaa, hallita ja ratkaista tietoriskejä käytännössä.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

Analytiikka, profilointi ja anonymisointi
Paikannustietojen kaupallinen hyödyntäminen
Arkaluontoiset henkilötiedot digitaalisessa ympäristössä
Tietosuoja-asetuksen aiheuttamien muutostarpeiden kartoitus käytännössä
MyData ja sähköinen luvittaminen

Seminaarin asiantuntijoina muun muassa:

Asianajaja, osakas CIPP/E Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy
Director, Head of Compliance, CIPP/US & CIPM Jari Alvinen, Nokia Technologies
Chief Product Officer Harri Honko, W2E
Chief Privacy Officer, CIPP/E Henri Kujala, HERE
Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Oy
Director, Data Protection and Privacy Riikka Turunen, Sanoma Oyj

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #älykkäätjärjestelmät @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja asianajaja, osakas CIPP/E Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.10

Uusi tietosuojasääntely ja muuttuvat vaatimukset

 • Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?
 • Anonymisointi ja pseudonymisointi – mitä, miten ja miksi?
 • Suostumus käsittelyperusteena

Asianajaja, osakas CIPP/E, Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy

9.45

Analytiikka, profilointi ja anonymisointi

 • Tiedon kiertokulku ja analytiikan lyhyt oppimäärä: pohjustus profiloinnin ymmärtämiselle
 • Profiloinnin lainmukaisuuden varmistaminen: käytännön esimerkkejä
 • Analytiikan etiikasta ohjenuora: miten rakennetaan luottamuksellinen kuluttajasuhde

Director, Data Protection and Privacy Riikka Turunen, Sanoma Oyj

10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

MyData ja sähköinen luvittaminen

 • MyData periaatteet taivutettuna IT-arkkitehtuuriksi: luvituksenhallinnan infrastruktuuri
 • GDPR ja dynaaminen luvittaminen (dynamic consents)
 • Tavat hoitaa muut prosessointiperusteet kuin luvitus MyData-infralla

Chief Product Officer Harri Honko, W2E

11.30

Lounas

12.30

Arkaluontoiset henkilötiedot digitaalisessa ympäristössä

 • Mitkä ovat riskit liiketoiminnan näkökulmasta? Entä loppukäyttäjälle?
 • Määritykset
 • Riskilähtöinen lähestymismalli
 • Henkilötiedon prosessoinnin edellytykset
 • Työkaluja tekemiseen

Director, Head of Compliance, CIPP/US & CIPM Jari Alvinen, Nokia Technologies

13.15

Paikannustietojen kaupallinen hyödyntäminen

Chief Privacy Officer, CIPP/E Henri Kujala, HERE

14.00

Iltäpäiväkahvi

14.15

Muutostarpeiden kartoitus käytännössä - Case Rovio

 • IT ja lakiosastojen yhteistyön syventäminen – hyvät käytännöt & haasteet
 • Tilanneanalyysi: tavoitetilasta käytäntöön
 • Nykytilanteen kartoitus (mitä, missä, kuka tietää)
 • Päämäärän määrittäminen eli miltä dokumentointi näyttää keväällä 2018
 • Miten nykytilanteesta päästään päämäärään vuoden 2017 aikana
 • Kokemuksia maailmalta

Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Oy

15.00

Paneelikeskustelu

 • Mitkä ovat suurimmat tietosuojariskit tulevaisuuden digitalisoituneessa yhteiskunnassa? Miten niihin pitäisi varautua?
 • Viitsivätkö kuluttajat itse päättää omasta datastaan?
 • Onko sähköinen luvanhallinta ulkoistettavissa palveluksi – miltä osin rekisterinpitäjä voi jakaa vastuitaan?
 • Miten lapsia tulisi valistaa, jotta osaisivat arvostaa ja vaalia omaa digitaalista jalanjälkeään?
 • Mikä on yritysten näkökulmasta kaikkein vaikeinta Privacy by Design –periaatteen toteutuksessa?
 • Mitkä ovat tietosuojavastaavan tärkeimmät osaamisalueet tulevaisuudessa?

Paneelin vetäjänä Asianajaja, osakas CIPP/E, Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy

16.15

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,5€

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Ann-Marie Söderholm

+358 50 570 4957
Ann-Marie.Soderholm@almamedia.fi