Vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä perehdyttää osallistujat ajankohtaisiin varojen siirtoverotuksen erityiskysymyksiin. Seminaarissa käsitellään varojen siirtoverotusta koskevaa uusinta sääntelyä, oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta.

Esillä ovat muun muassa seuraavat teemat:

 • sukupolvenvaihdosta koskeva uusin oikeuskäytäntö perintö- ja lahjaverotuksessa sekä tuloverotuksessa
 • kiinteistöverotus ja käyvän arvon periaate
 • varainsiirtoverotus: uudet asuntokauppoja koskevat järjestelyt
 • oman asunnon luovutusvoiton verokysymykset
 • luovutusvoiton verotus: tuloverolain ja elinkeinotuloverolain rajanveto
 • verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevien säännösten uudistaminen

Seminaari soveltuu perhe- ja jäämistöoikeudellisten samoin kuin varojen siirtoverotusta koskevien kysymysten parissa työskenteleville.

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #siirtoverotus

 

Ohjelma

Seminaarin luennoitsijana toimii vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä, Helsingin yliopisto.

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevien ajankohtaiset kysymykset sekä säännösten uudistaminen vuoden 2017 alusta

 • täydennysperukirja, perusteoikaisu, verotuksen oikaisu vahingoksi, seurannaismuutos
 • perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen menettelyuudistukset: verotuksen toimittaminen ja oikaisu, veron määrääminen, muutoksenhaku
 • ennakkopäätösvalitusta koskevat ajankohtaiset kysymykset
10.00

Tauko

10.15

Perintö- ja lahjaverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Sukupolvenvaihdosta koskevaa käytäntöä
  • äänioikeuden ja osinko-oikeuden pidättäminen
  • alaikäiset omaisuuden saajina
  • osakeyhtiön lunastustilanteet (3/4-sääntö)
  • yhteislahjaa koskeva uusin käytäntö
  • yritystoiminnan jatkamista koskeva uusin käytäntö
  • yritysvarallisuuden käsitettä koskeva uusin käytäntö
  • yritysvarallisuuden luovuttaminen ja veron maksuunpano
  • maatiloja koskeva uusin käytäntö
 • Lunastuslausekkeet ja omaisuuden arvostaminen
 • Eräitä kv-perintöverotuksen tilanteita (USA:sta saadun perinnön verokohtelu, ulkomaisen veron hyvitys, trusteja koskevia kysymyksiä)
11.45

Lounas

12.45

Kiinteistöverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Veroperusteiden muutokset ja tilastokatsaus
 • Käyvän arvon periaate ja kiinteistövero
 • Metsän ja rakennusmaan/veronalaisen maa-alueen välinen rajanveto
 • Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
13.30

Tauko

13.45

Varainsiirtoverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Tontinosan lunastushinta
 • Taloyhtiölainaosuus
 • Osaomistusasunnot
 • Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus
14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

14.45 Luovutusvoittoverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Rahoitusvastikkeita koskevat kysymykset luovutusvoiton ja juoksevan tulon verotuksessa
 • Sukupolvenvaihdoksia koskeva uusin käytäntö
  • yhteismetsäosuudet
  • osakeyhtiövarallisuus
 • Oman asunnon myyntivoittoverotus
  • rakennuspaikan luovuttaminen usealla kaupalla
  • siirtokelpoinen vuokraoikeus
  • uusi asuinrakennus
 • EVL/TVL rajanveto
  • kirvesmiestapaukset
  • rakennushankkeet ja kiinteistön jalostus
 • Verotusyhtymät, metsävähennys, luovutusvoiton verotus
 • Sopimusakko asuntokaupassa
16.00

Seminaari päättyy

Tapahtuman hinta

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

730 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

547,50 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala
+ 358 40 342 4608
maria.ampiala(a)talentum.com