Seminaari johdattaa ja perehdyttää sinut perintö-, lahja-, varainsiirto-, kiinteistö- ja luovutusvoittoverotuksen uuteen aineelliseen ja menettelylliseen sääntelyyn, uuteen oikeuskäytäntöön ja Verohallinnon ohjeistukseen. Tule kuulemaan varojen siirtoverotuksen ajankohtaisista erityiskysymyksistä vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinän johdolla. Monipuolinen ohjelma, jossa on otettu huomioon myös viimeisimmät lainsäädäntömuutokset. Käsittelykulma on yksityishenkilön varallisuudensiirrot, ja seminaari soveltuu kaikille, jotka työssään hoitavat yksityishenkilön varallisuudensiirtoihin liittyviä toimeksiantoja.

Seminaarin ohjelma

Ohjelman yleinen kuvaus

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Varojen verotukseen liittyvä uusin sääntely sekä verotusmenettelyn ajankohtaisia kysymyksiä

 • Perintö ja lahjaverotuksen uudistukset vuoden 2017 alusta
 • Metsälahjavähennys tuloverotuksessa
 • Hallitusohjelman jatkototeutus (pääomatulojen verotuksen mahdolliset uudistukset tällä hallituskaudella)
 • Verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevat säännösmuutokset, ennakkoratkaisu ja muuttuneet olosuhteet
10.00

Tauko

10.15

Kiinteistöveron ajankohtaiskatsaus

 • Veroperusteiden muutokset, kiristyvä verotus ja veron ohjausvaikutuksen lisääntyminen
 • Uusin oikeuskäytäntö, mm.
  • Ns. kaksitasovaaka
  • Kiinteistön käsite
  • Pysäköintihallit
  • Palvelutalot
  • Käyvän arvon ja verotusarvon suhdetta koskevaa käytäntöä
  • Kohtuullistamissääntö
11.30

Lounas

12.30

Perintö- ja lahjaverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Veroperusteiden muutokset, Sukupolvenvaihdosta koskevaa uusinta käytäntöä, mm.
  • Yritysvarallisuuden edelleen luovutus – osakevaihto ja muut yritysjärjestelyt
  • Yritystoiminnan jatkaminen
  • PerVL 18.3 § ja 55 §, kun yritys lunastaa yhtiöstä luopuvan osakkeet
  • Erilajiset osakkeet ja 10 %:n vähimmäismäärä
  • Yritysvarallisuuden käsite – ns. taseen purkaminen ym.
 • SVOP-rahasto ja lahjaverotus
 • Trusteihin liittyviä kysymyksiä
 • Immateriaalioikeudet perintö- ja lahjaverotuksessa
 • Vakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liittyvää uusinta käytäntöä
 • Osakkeiden arvostaminen ja lunastuslauseke
 • Suosiolahja vs. ennakkoperintö perintö- ja lahjaverotuksessa
14.00

Kahvitauko

14.20

Varainsiirtoverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Vastikkeen käsite
 • Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus
 • Kiinteistön käsite
 • Kauppakirjan oikaisut
 • Kiinteistöyhtiö vs. liiketoimintaa harjoittava yhtiö
 • Osituksen ulkopuoliset varat, kuolinpesän osakkaiden keskinäiset kaupat

15.15

Luovutusvoittoverotuksen ajankohtaiskatsaus

 • Yhtiövastike luovutusvoiton verotuksessa
 • Pääomalaina ja luovutusvoiton verotus
 • Sukupolvenvaihdosta koskevaa uutta käytäntöä
 • Oman asunnon myyntivoittoa koskevaa uutta käytäntöä
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen – vaihto vai ei
 • Hallintaoikeus ja luovutusvoiton verotus
16.00

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa